• Biuro rachunkowe
 • Księgowość
 • usługi księgowe - Łukasz Lachowski
 • Księgowa w Opolu

Aktualności

Podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych w czasie urlopu wychowawczego

 

Po okresie pobierania zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego (za okres podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego; pracownica nie korzystała z urlopu rodzicielskiego) pracownica przebywała przez 59 dni na urlopie wypoczynkowym, a następnie - od 8 maja 2014 r. - przeszła na urlop wychowawczy. W umowie o pracę ma ona zapisane wynagrodzenie miesięczne w stałej kwocie 2.000 zł. W jaki sposób powinniśmy ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z tytułu przebywania przez nią na urlopie wychowawczym?

 

Podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych dla osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone danemu pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających ten urlop. Podstawa ta nie może być jednak:

 • wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 • niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

 

Jeśli pracownik rozpocznie korzystanie z urlopu wychowawczego w trakcie miesiąca kalendarzowego, wtedy składki emerytalno-rentowe nalicza mu się z tego tytułu tylko za dni, w których podlegał on ubezpieczeniom z racji korzystania z urlopu wychowawczego. Wówczas kwotę pełnej (za cały miesiąc) podstawy ich wymiaru zmniejsza się proporcjonalnie dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania w danym miesiącu ubezpieczeniom (z racji korzystania z urlopu wychowawczego).

Ustalając podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych dla pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym, należy z okresu 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających ten urlop wyłączyć wszystkie miesiące, w których przepracowała ona mniej niż połowę obowiązującego ją czasu pracy i ustalić podstawę wymiaru z uwzględnieniem wynagrodzenia za miesiące pozostałe po tym wyłączeniu. Trzeba też pamiętać, że na równi z dniami, w których pracownik świadczył pracę, traktuje się dni urlopu wypoczynkowego (i inne dni nieobecności w pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia).

Warto wskazać, że pracodawca może rozpocząć naliczanie składek ubezpieczeniowych za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym dopiero po otrzymaniu od niej oświadczenia o braku innych tytułów do ubezpieczeń oraz braku prawa do emerytury lub renty.

 

Limity w składkach emerytalno-rentowych dla osób na urlopie wychowawczym

minimalna podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych
(obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.)

1.260 zł

maksymalna podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych
(obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.)

2.247,60 zł

 


Przykład

Pracownica przebywa na urlopie wychowawczym od 8 maja 2014 r. Do ustalenia podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych z tytułu przebywania na tym urlopie należy przyjąć wynagrodzenie za okres od maja 2013 r. do kwietnia 2014 r. W tym okresie pracownica pobierała zasiłek chorobowy i macierzyński. Po urlopie macierzyńskim korzystała z urlopu wypoczynkowego od 10 marca do 7 maja 2014 r.

Do ustalenia podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych należy przyjąć wynagrodzenie za: marzec 2014 r., które po uzupełnieniu wyniosło 2.000 zł i kwiecień 2014 r. - 2.000 zł. Podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych pracownicy za maj br. z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym stanowi kwota 1.548,39 zł, tj. [(2.000 zł : 31 dni) × 24 dni].

 


Źródło: www.gofin.pl

 • Oferta

  Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi. Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.  

  Czytaj więcej...

Partnerzy

 • Emblemat
 • OKS Odra
 • Corona Stomatologia
 • Master artykuły BHP
 • Radiowa Opole
 • Exeptis Kancelaria Prawna
 • EMP Instalacje elektryczne