Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

Jeśli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.Jakie warunki muszą być spełnione, aby skorzystać ze wsparcia?

·         Umowa cywilnoprawna musi być zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.

·         Przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, złożenia wniosku o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku (15.681 zł).

·         Nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

·         Zleceniobiorca mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

·         Nie można wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

Jakie warunki muszą być spełnione, aby skorzystać ze wsparcia po raz kolejny?

Należy złożyć oświadczenie, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

Co zyskasz?

·         Otrzymasz środki finansowe, które zrekompensują utratę przychodów.

·         Możesz otrzymać 2080 zł. Jeśli jednak suma Twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to  świadczenie postojowe przysługuje Ci w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

·         Świadczenie możesz otrzymać maksymalnie trzy razy.

·         Świadczenie możesz otrzymać po raz kolejny, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.

·         Wypłatę otrzymasz na rachunek bankowy.

 
Jak złożyć wniosek?

W celu otrzymania świadczenia postojowego zleceniodawca lub zamawiający musi złożyć do ZUS wniosek RSP-C (w załączniku)

Zleceniodawca lub zamawiający musi otrzymać oświadczenia, że zleceniobiorca nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów.

W przypadku zawarcia więcej niż 1 umowy cywilnoprawnej, każdy zleceniodawca lub zamawiający składa wniosek odrębnie dla każdej umowy.

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Zleceniodawca lub zamawiający może przekazać wniosek:

o    drogą elektroniczną przez PUE ZUS (skorzystaj z instrukcji) plik docx 855kb

o    drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl (link do strony zewnętrznej)

o    za pośrednictwem poczty,

o    osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Do wniosku musi zostać dołączona kopia umowy cywilnoprawnej.

W celu otrzymania kolejnego świadczenia postojowego, konieczne jest złożenie nowego wniosku. Wniosek będzie dostępny w maju 2020 r. ponieważ o świadczenie można się ubiegać ponownie nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata  świadczenia.

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: