WSZYSTKIE WPISY

Skutki niezłożenia sprawozdania finansowego w Krajowym Rejestrze Sądowym

Jakie są skutki niezłożenia sprawozdania finansowego w KRS? Czy za niedopełnienie tego obowiązku grożą jakieś sankcje?   W myśl przepisów ustawy o rachunkowości, za niezłożenie sprawozdania finansowego w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) grozi kara grzywny albo ograniczenia wolności. Sankcje za niezłożenie sprawozdania w KRS przewiduje również ustawa z dnia 20…

Zobacz więcej

Okres wypowiedzenia terminowych umów o pracę

Czy okres wypowiedzenia terminowej umowy o pracę jest zależny od okresu na jaki podpisano tę umowę?   Odpowiedź jest twierdząca tylko w odniesieniu do umów na czas określony zawieranych z pracownikami tymczasowymi oraz umów na okres próbny.   Umowy o pracę zawierane z pracownikami tymczasowymi   Zasady zatrudniania pracowników przez agencje…

Zobacz więcej

Powypadkowa naprawa samochodu a VAT

1. W jakiej wysokości odliczyć VAT od kosztów naprawy?   Podatnik otrzymał od ubezpieczyciela z tytułu szkody komunikacyjnej odszkodowanie w kwocie netto z faktury dotyczącej naprawy samochodu osobowego. Czy w tej sytuacji podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 50% VAT z ww. faktury? Powypadkowa naprawa samochodu osobowego wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej…

Zobacz więcej