WSZYSTKIE WPISY

Czy w 2014 r. będą korzystniejsze zasady odliczania VAT od zakupu i eksploatacji samochodu?

Regulacje ustawowe Od 1 stycznia 2014 r. obowiązywać będzie art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, w myśl którego ograniczenia w odliczeniu podatku naliczonego będą odnosić się do nabycia samochodów osobowych oraz innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. W tej sytuacji…

Zobacz więcej

Rozwiązywanie umów o pracę w praktyce

1) Pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony wręczono za pokwitowaniem oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy o pracę. Tego samego dnia dostarczył on pracodawcy wydane po południu zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby obejmujące ten dzień. Czy wypowiedzenie jest skuteczne? Oświadczenie woli…

Zobacz więcej