WSZYSTKIE WPISY

Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2013r. należy wpłacić do końca marca 2014r.

W księgach którego roku należy ująć należną za 2013 r. opłatę za korzystanie ze środowiska, którą zapłacimy w marcu 2014 r.? Czy jesteśmy zobowiązani do uiszczania opłat za wprowadzanie gazów i pyłów ze spalania paliw w silnikach samochodowych w przypadku wykorzystywania do prowadzenia działalności gospodarczej samochodów leasingowanych?…

Zobacz więcej

Prawo do odliczenia VAT od samochodów ograniczone do 50%

Projektowane zmiany wprowadzają ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków (nabycie pojazdu, zakup paliwa, wydatki eksploatacyjne), dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, wykorzystywanych zarówno do celów związanych z działalnością gospodarczą (opodatkowaną), jak i do użytku prywatnego. Aby uniknąć…

Zobacz więcej