WSZYSTKIE WPISY

Do końca maja 2019r. należy pobrać oświadczenia od kasjerów zatrudnionych przed 01.05.2019r.

Z dniem 1 maja 2019 r. wprowadzono rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Rozporządzenie to zawiera m.in. wytyczne w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji oraz warunków używania kas fiskalnych, a także warunków zorganizowania i prowadzenia serwisu tych urządzeń, w tym również obowiązkowych przeglądów technicznych. W rozporządzeniu  zawarto m.in.…

Zobacz więcej