Author page: admin

Darowizna od rodziców – czy jest zwolniona z podatku?

W praktyce większość osób ma świadomość, że darowizna w najbliższej rodzinie jest zwolniona z podatku od spadku i darowizn. Jednak nie wszyscy wiedzą, że w niektórych przypadkach, aby zwolnienie przysługiwało, należy dopełnić pewnych formalności w urzędzie skarbowym. Ponadto obowiązują kwoty…

Zobacz więcej

Czy można posiadać dwa telefony w jednoosobowej działalności gospodarczej?

Obecnie prawie każdy przedsiębiorca wykorzystuje telefon w firmie. Pojawia się zatem pytanie, czy można posiadać zarejestrowane dwa telefony w jednoosobowej działalności gospodarczej? Sprawa jest prosta – jeżeli są one przeznaczone tylko na potrzeby rozmów wykonywanych na rzecz przedsiębiorstwa. Nie ma…

Zobacz więcej

Prezenty, odzież i aranżacja wnętrz a firmowe koszty

W czasach gospodarki rynkowej, opartej na konkurencji, trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie i rozwój firmy bez odpowiedniej dbałości o własny wizerunek w oczach klientów i kontrahentów. Podejmowane w tym zakresie wysiłki są zazwyczaj dostosowane do rozmiaru i zakresu aktywności gospodarczej, niemniej wiele z tych działań budzi niegasnące wątpliwości podatników…

Zobacz więcej

Czy sezonowa działalność gospodarcza musi być rejestrowana?

Zanim założysz sezonowy biznes, sprawdź, czy będzie on spełniał warunki określone w ustawie Prawoprzedsiębiorców. Zgodnie z przepisami jeżeli działalność: prowadzona w sposób zorganizowany, we własnym imieniu, charakterze zarobkowym, w sposób ciągły wówczas konieczne jest jej zarejestrowanie. Co ważne, sezonowość takiego…

Zobacz więcej

Składki ZUS w 2022 dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

W sierpniu przyjęto nową ustawę budżetową, która zakłada, że przeciętne wynagrodzenie będziewynosiło 5922 zł, od tej kwoty wyliczane są składki, które należy odprowadzić do Zakładu UbezpieczeńSpołecznych. Konkretnie podstawa do wyliczenia składek ZUS stanowi 60% przeciętnego miesięcznegowynagrodzenia, zatem w roku 2021…

Zobacz więcej

Mikrodotacja oraz mikropożyczka na pokrycie bieżącej działalności, czyli tarcza branżowa 6.0

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną i wprowadzeniem kolejnych zasad bezpieczeństwa, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19, ograniczone zostało funkcjonowanie niektórych gałęzi gospodarki. Obecnie wiele branż nie może prowadzić swojej działalności. Ograniczenie funkcjonowania przedsiębiorstw prowadzi do spadku przychodów, a to…

Zobacz więcej

REJESTRACJA UMÓW O DZIEŁO DO ZUS OD 01.01.2021 R.

Zgodnie z uchwaloną ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568), od…

Zobacz więcej

Inwentaryzacja, czyli spis z natury na koniec grudnia

Przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązani są sporządzić na koniec roku spis z natury, który w praktyce nazywany jest także inwentaryzacją lub remanentem. Zasady oraz sposób jego przeprowadzania zostały określone w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia księgi przychodów i…

Zobacz więcej