Author page: admin

Kupić, leasingować czy wynająć? Jak finansować auto w firmie?

Samochód traci wartość zaraz po wyjeździe z salonu. A im dłużej go użytkujemy, tym większe ponosimy koszty. Jednak wydatki można ograniczyć, odpowiednio dobierając formę finansowania firmowego auta. Jak to zrobić? W temacie finansowania firmowego auta nie ma jednego, uniwersalnego rozwiązania: odpowiedź…

Zobacz więcej

Przekazanie prywatnego majątku do firmy

Osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą mogą wprowadzić do swojego przedsiębiorstwa składniki majątku, które nabyły wcześniej na użytek prywatny. Mimo że pierwotnie zakupiły je z przeznaczeniem na cele osobiste, późniejsze przekazanie ich do wykorzystywania na cele związane z wykonywaną…

Zobacz więcej

LEX UBER, czyli pośrednictwo przy przewozie osób

Z dniem 1 stycznia br. weszła w życie wielokrotnie już zapowiadana nowelizacja ustawy o transporcie drogowym. Jej celem jest uporządkowanie rynku przewozu osób, który uległ zmianom wraz z pojawieniem się firm pośredniczących pomiędzy pasażerami a kierowcami w przekazywaniu zleceń przewozowych złożonych…

Zobacz więcej

Jednoosobowa spółka z o. o. i zobowiązania w stosunku do ZUS

Założyłeś spółkę z o. o. w której jesteś jedynym wspólnikiem? Wiedz, że funkcjonowanie w ramach jednoosobowej spółki z o. o. rodzi określone konsekwencje prawne, m.in. taką, że udziałowiec spółki na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych traktowany jest jak osoba…

Zobacz więcej

Przekaż 1% podatku należnego za 2019 r. na rzecz OPP

              Każdy podatnik PIT już od wielu lat ma możliwość przekazania 1% podatku należnego wynikającego ze złożonego zeznania podatkowego na wsparcie organizacji pożytku publicznego (OPP). Z uprawnienia tego można skorzystać bez względu na to, czy zeznanie jest składane w formie papierowej czy elektronicznej. Komu przekazać              …

Zobacz więcej

Umowa zlecenie z firmą niemiecką – praca zdalna. Kto i jak powinien to rozliczyć?

STAN FAKTYCZNY:  Zleceniobiorca jest osobą, która ukończyła 26 lat, jest zatrudniona na umowę o pracę w Polskiej firmie z wynagrodzeniem wyższym lub równym minimalnemu wynagrodzeniu obowiązującemu w 2020 r. tj. 2600 zł. brutto, zawarła Ona umowę zlecenie – praca zdalna,…

Zobacz więcej

Ulgi podatkowe i odliczenia od podatku PIT

Ulga podatkowa to Twoje prawo przewidziane w przepisach prawnych do zastosowania w określonych sytuacjach preferowanych przez Państwo, których efektem końcowym jest zmniejszenie wysokości podatku PIT. W ramach ulg podatkowych możesz dokonać dwóch rodzajów odliczeń – odliczenie od dochodu (bardziej korzystne, ponieważ możesz dzięki niemu przejść do…

Zobacz więcej

Wydatki na utrzymanie psa w kosztach firmowych. To możliwe!

Wydatki na utrzymanie psa, takie jak jedzenie, szczepienia czy tresura, mogą zostać  zaliczone do kosztów firmowych, w sytuacji, gdy  biuro znajduje się poza miejscem zamieszkania, a przedsiębiorca nie ma możliwości zatrudnienia firmy ochroniarskiej. W takim przypadku można wykazać, że pies…

Zobacz więcej

Jak amortyzujemy środek trwały, który w ramach gwarancji został wymieniony na nowy?

Często zdarza się, że nabyty przez nas środek trwały uległ awarii i w ramach gwarancji producent wymienił go na nowy. Czy wymieniony środek trwały powinien zostać wykreślony z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych? Jeśli tak, to w…

Zobacz więcej