Author page: admin

Kiedy wydatki na siłownię stanowią koszt podatkowy?

Karty Multisport, abonament na siłownię czy basen co do zasady nie stanowią kosztu uzyskania przychodu w jednoosobowej działalności gospodarczej, gdyż uznawane są zazwyczaj za wydatki o charakterze prywatnym przedsiębiorcy. Od tej reguły istnieją jednak wyjątki. Aby przedsiębiorca mógł zaliczyć do…

Zobacz więcej

Prezenty o małej wartości i próbki, czyli nieodpłatne przekazanie towarów kontrahentom a VAT

Opodatkowaniu podatkiem VAT, co do zasady, podlega każda odpłatna dostawa towaru na terytorium kraju. Przez dostawę towarów należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Ustawodawca przewidział jednak pewne ustępstwa od tej reguły. Nieodpłatna dostawa towarów Z  art. 7 ust. 2 ustawy…

Zobacz więcej

Limit 15.000 zł a koszty w księdze podatkowej

Podatnicy opłacający gotówką wydatki w ramach transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł nie mogą zaliczać tych wydatków do kosztów podatkowych. Jeśli zaliczyli je do kosztów przed dokonaniem płatności, muszą dokonać odpowiedniej korekty. Transakcje objęte limitem Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu…

Zobacz więcej

Rower i skuter w działalności gospodarczej.

Niemal każda działalność gospodarcza wiąże się z wykorzystywaniem przez przedsiębiorcę określonego środka transportu. Najczęściej – przez wzgląd na wygodę takiego rozwiązania – wybierany jest samochód osobowy. Jednak coraz częściej właściciele firm skłaniają się ku alternatywnym środkom komunikacji, jak np. rower i…

Zobacz więcej

Wspólne rozliczenie PIT – na czyj mikrorachunek przelać należny podatek

W rocznych rozliczeniach PIT za 2019 rok podobnie jak w latach ubiegłych podatnicy mają możliwość dokonania wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Czy w przypadku wystąpienia niedopłaty należy podatek PIT przelać na mikrorachunek żony, czy męża? Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, którzy pozostawali…

Zobacz więcej

Podmioty zobowiązane opłacać podatek transportowy

Podatek od środków transportowych dotyczy przedsiębiorców wykorzystujących w firmowej działalności samochody o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) przekraczającej 3,5 tony.      Zobowiązani do opłacania podatku od środków transportowych są właściciele pojazdów kwalifikujących się do objęcia tym podatkiem. Przy czym obowiązek ten…

Zobacz więcej

Dokumentacja pracownicza u pracownika-cudzoziemca.

Dokumentacja pracownicza u pracownika-cudzoziemca. Pracodawca zatrudniający cudzoziemca prowadzi i przechowuje jego akta osobowe na takich samych zasadach, jak w przypadku polskich pracowników. Jednak zakres dokumentacji gromadzonej w aktach pracownika-cudzoziemca jest trochę rozszerzony, z uwagi na szczególne obowiązki ciążące na podmiocie zatrudniającym cudzoziemca związane z…

Zobacz więcej

Sprzedajesz usługi w systemie bezobsługowym! Czy musisz posiadać kasę rejestrującą?

Sprzedajesz usługi  w systemie bezobsługowym! Czy musisz posiadać  kasę rejestrującą? Podatnik rozpoczynający świadczenie usług bezobsługowego mycia pojazdów nie musi sprzedaży tej ewidencjonować w kasie fiskalnej, pod warunkiem spełnienia przesłanek zawartych w poz. 40 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień. Bez…

Zobacz więcej

Zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym – terminy i zasady 

Zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym – terminy i zasady             W przypadku, gdy na deklaracji VAT-7 lub VAT-7K kwota podatku naliczonego (od zakupów), jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego (od sprzedaży), podatnik ma prawo do: obniżenia…

Zobacz więcej