Author page: admin

Mały ZUS tylko dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą na niewielką skalę.

Zgodnie z  art. 18c ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1577) od 1 stycznia 2019 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą na niewielką skalę mogą skorzystać z opłacania za siebie składki na ubezpieczenia społeczne od obniżonej podstawy wymiaru.…

Zobacz więcej

Wystawianie faktur do paragonów zawierających NIP – planowane zmiany w ustawie o VAT od 01.01.2020 roku.

Z przepisów ustawy o VAT wynika, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Dokumentem potwierdzającym fakt dokonania takiej sprzedaży jest paragon fiskalny. Dodatkowo, jeśli…

Zobacz więcej

Wysokość składek społecznych odprowadzanych za osobę prowadzącą działalność gospodarczą w roku 2020

Drogi przedsiębiorco, czy wiesz, że Twoje  składki ZUS wzrosną od nowego roku 2020 aż o prawie 10%? W ostatnich dniach rząd ustalił na jakim poziomie ma się kształtować prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie, wiemy już, że będzie ono wynosiło 5227 zł.…

Zobacz więcej

Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe i jego podpisanie

Za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki oraz osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Kierownik jednostki zapewnia przygotowanie i przedstawienie tego sprawozdania właściwym organom w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego. Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, to sprawozdanie finansowe…

Zobacz więcej