Author page: admin

Opłata środowiskowa nie jest uzależniona od obrotów przedsiębiorcy

Mam zakład stolarski, w którym produkowane są meble z gotowych płyt i innych elementów. Płyty są cięte i obrabiane na terenie firmy. Czy w takim przypadku istnieje obowiązek regulowania opłat z tytułu korzystania ze środowiska? Nadmieniam, że osiągam średnioroczne obroty na poziomie około 80.000 zł.   Wysokość…

Zobacz więcej

Opodatkowanie przychodów ze świadczenia usług budowlanych za granicą

Jako podwykonawca świadczę usługi remontowo-wykończeniowe we Francji, na rzecz polskiego przedsiębiorcy (głównego wykonawcy). W Polsce opłacam podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jak powinienem rozliczyć podatek dochodowy i VAT w sytuacji, gdyby okres prac prowadzonych we Francji przekroczył 12 miesięcy? Przychody (dochody)…

Zobacz więcej

Czy w 2014 r. będą korzystniejsze zasady odliczania VAT od zakupu i eksploatacji samochodu?

Regulacje ustawowe Od 1 stycznia 2014 r. obowiązywać będzie art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, w myśl którego ograniczenia w odliczeniu podatku naliczonego będą odnosić się do nabycia samochodów osobowych oraz innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. W tej sytuacji…

Zobacz więcej