Author page: aktualnosci@lider-biuro.pl

Prawo rodziców do zasiłku opiekuńczego w razie nagłego zamknięcia przedszkola lub szkoły

Jeśli w wyniku strajku nauczycieli doszło do zamknięcia szkoły lub przedszkola, do których uczęszcza dziecko osoby ubezpieczonej, i w efekcie osoba ta zmuszona jest do przerwania pracy w celu zapewnienia opieki swojemu dziecku, może ubiegać o przyznanie prawa do zasiłku opiekuńczego. Świadczenie to przysługuje ubezpieczonemu…

Zobacz więcej

Świadczenia pozapłacowe dla pracowników w kosztach

Coraz więcej firm, chcąc wzmocnić więzy między przedsiębiorstwem a pracownikami (szczególnie tymi wykwalifikowanymi), oferuje zatrudnionym pozapłacowe świadczenia. Należy jednak pamiętać, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków pracodawcy na działalność socjalną, przez którą rozumie się świadczone przez niego usługi…

Zobacz więcej