Artykuł

Składka zdrowotna opłacana na nowych zasadach

Przedsiębiorcy (tj. m.in. osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, wspólnicy spółek jawnych) będą opłacali składkę na ubezpieczenie zdrowotne od dochodu z działalności gospodarczej. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opłacających podatek dochodowy według…

Zobacz więcej

Wspólne rozliczenie z małżonkiem i ulga dla rodzin 4+ a Polski Ład

Polski Ład wprowadził modyfikacje, które dotyczą nie tylko przedsiębiorców, ale również osób fizycznych będących w związkach małżeńskich lub wychowujących dzieci. W poniższym artykule przeanalizujemy wspólne rozliczenie z małżonkiem i możliwość skorzystania z ulgi na dziecko na podstawie przepisów które będą…

Zobacz więcej

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – niższe stawki ryczałtu dla niektórych branży

Zmiany przepisów wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu dotyczą również przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i odnoszą się m.in. do wprowadzenia nowych stawek ryczałtu. Wolne zawody a nowe stawki ryczałtu Od 1 stycznia 2021 roku został rozszerzony zakres…

Zobacz więcej

Jaką formę opodatkowania wybrać na 2022 r.?

Od 1 stycznia 2022 r. za sprawą Polskiego Ładu zmianie ulega szereg regulacji mających wpływ na system podatkowy. Od nowego roku m.in. wzrośnie kwota wolna od podatku, podwyższony będzie próg dochodów skali podatkowej (po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku), nastąpią…

Zobacz więcej

Wysokość składki zdrowotnej w 2022 roku

Składka zdrowotna od 2022 roku             W styczniu 2022 roku wysokość składki zdrowotnej nadal będzie wynosiła 9%. Natomiast zasadniczą zmianą jaka czeka wszystkich podatników jest zlikwidowanie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.             W systemie obowiązującym do tej pory niemal…

Zobacz więcej

Wpis w dowodzie rejestracyjnym a prawo do odliczenia VAT

Podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia 100% VAT od wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu leasingowanego w przypadku kiedy samochód nie posiada odpowiednich adnotacji w dowodzie rejestracyjnym. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 20 lipca 2021 r., nr…

Zobacz więcej

Inwentarz żywy w firmie – jak zaksięgować?

Każdy z przedsiębiorców wprowadza do firmy środki trwałe. W zależności od specyfiki prowadzonej działalności środkami trwałymi są pojazdy, maszyny, sprzęt komputerowy i wiele innych. W środkach trwałych działalności gospodarczej można również znaleźć zwierzęta. Czy zatem inwentarz żywy można ująć w…

Zobacz więcej

Skuteczne złożenie tzw. „czynnego żalu” w formie elektronicznej od 5 października 2021 r.

W efekcie nowelizacji przepisów kodeksu postępowania karnego (KPK) i kodeksu karnego skarbowego (KKS) od dnia 5 października 2021 r. niemożliwe jest skuteczne złożenie tzw. „czynnego żalu” w formie elektronicznej. Skutki takie wynikają z literalnej wykładni znowelizowanych przepisów KPK i KKS. W chwili obecnej zalecamy…

Zobacz więcej