Artykuł

Kasa fiskalna w 2022 roku dla kogo?

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej w działalności gospodarczej Kasa fiskalna staje się coraz bardziej powszechna. Zgodnie z obowiązującymi przepisami coraz mniejsza liczba podatników może korzystać ze zwolnień z obowiązku stosowania kasy fiskalnej. Obowiązek posiadania kasy fiskalnej nie dotyczy przedsiębiorców, którzy sprzedają…

Zobacz więcej

Ustalanie odprawy dla powołanego do służby wojskowej

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP określa jakie uprawnienia jakie przysługują pracownikowi powołanemu do służby wojskowej. Jednym z uprawnień jest prawo do odprawy pieniężnej, która jest obliczana na zasadach właściwych dla ustalenia ekwiwalentu urlopowego. Komu przysługuje odprawa? W myśl art. 125 ustawy…

Zobacz więcej

Więcej niż jedna działalność osoby fizycznej – czy jest to możliwe?

Jedną z najprostszych form prowadzenia działalności jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Rozpoczynając prowadzenie własnej firmy, należy dokonać wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej za pomocą wypełnionego formularza CEIDG-1. We wniosku podaje się m.in. dane osobowe przedsiębiorcy (w tym…

Zobacz więcej

Wynajem samochodu w firmie – jak rozliczyć w kosztach firmy?

Wielu przedsiębiorców rezygnuje z korzystania z własnych bądź firmowych samochodów w działalności gospodarczej, dlatego że posiadanie auta niesie za sobą szereg kosztów i obowiązków. Czasami prostszym rozwiązaniem może stać się wynajem samochodu. Jak rozliczyć wynajmowany pojazd w kosztach firmy? Czy…

Zobacz więcej

Ulgi w ZUS dla zatrudniających młodych bezrobotnych

Po zawarciu umowy o pracę pracodawca generalnie opłaca za pracownika składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne do ZUS. Jeśli pracownik przed podjęciem zatrudnienia posiadał status bezrobotnego i spełniał wymagane przepisami warunki, to pracodawca przez pewien okres nie opłaca za niego składek na…

Zobacz więcej

Faktura korygująca rozwiązaniem na błędne dane nabywcy

Przedsiębiorcy wystawiają ogromne ilości faktur. W związku z tym zdarzają się liczne pomyłki. Często popełnianym błędem jest wystawienie faktury z błędnymi danymi jej odbiorcy. Metodą służącą sprostowania błędu, który zauważy podatnik jest faktura korygująca. Faktura korygująca- kiedy wystawiamy? Zgodnie z ustawą…

Zobacz więcej

Ministerstwo Finansów wydłuża czas na integrację kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi

Ministerstwo Finansów pracuje nad rozwiązaniami odraczającymi o 2,5 roku obowiązek zapewnienia przez przedsiębiorców współpracy kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi – na 1 stycznia 2025 r. Do końca 2024 r. nie będzie stosowana kara administracyjna w wysokości 5 tys. zł wobec przedsiębiorców, którzy nie zapewnią integracji posiadanych kas…

Zobacz więcej

Zakup wyposażenia przed rozpoczęciem działalności a koszt w KPiR

Jakie wydatki stanowią koszt podatkowy? Zgodnie z ustawą o PIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. W rezultacie, jeżeli dany wydatek wykazuje bezpośredni lub…

Zobacz więcej

Zwolnienie z podatku dochodowego dla rodzin 4+

Polski Ład pośród szeregu nowych uregulowań, jakie w wyniku jego wejścia w życie zaczęły funkcjonować na gruncie pdof 1 stycznia 2022 r., wprowadził nową preferencję podatkową dla pracujących seniorów oraz rodzin z co najmniej czworgiem dzieci. Jest to zwolnienie z pdof, którego zastosowanie – jak…

Zobacz więcej