Artykuł

JPK na żądanie organów podatkowych

W świetle obowiązujących przepisów wszyscy czynni podatnicy VAT prowadzący ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT przy użyciu programów komputerowych zobowiązani są do przekazywania JPK_VAT. Ponadto, stosownie do art. 193a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.) przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi…

Zobacz więcej

Pakiet nocleg + SPA nie może korzystać z preferencyjnego opodatkowania VAT.

                W przypadku świadczenia usług SPA wraz z usługą noclegową nie można uznać, że dochodzi do świadczenia jednolitego gospodarczo, a tym samym taki pakiet nie będzie mógł być opodatkowany stawką 8%. Opodatkowaniu preferencyjną stawką podlegają usługi noclegowe, ewentualnie nocleg ze…

Zobacz więcej

Zaświadczenie A1 dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Zaświadczenie A1 jest dokumentem na podstawie którego zostaje ustalone ustawodawstwo do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 883/04 oraz Rozporządzeniem UE nr 987/09.  Dokument ten jest ważny dla osób, które przemieszczają się zawodowo na obszarze UE, Europejskiego Obszaru…

Zobacz więcej

Konsekwencje nieuregulowania podatku dochodowego za 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019             Podatek dochodowy wynikający z zeznania rocznego za 2018 r. należy uiścić do 30 kwietnia 2019 r. Konsekwencjami niedopełnienia tego obowiązku są obciążenia odsetkowe, zajęcie majątku, a w skrajnych przypadkach – grzywna.…

Zobacz więcej

Do końca maja 2019r. należy pobrać oświadczenia od kasjerów zatrudnionych przed 01.05.2019r.

Z dniem 1 maja 2019 r. wprowadzono rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Rozporządzenie to zawiera m.in. wytyczne w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji oraz warunków używania kas fiskalnych, a także warunków zorganizowania i prowadzenia serwisu tych urządzeń, w tym również obowiązkowych przeglądów technicznych. W rozporządzeniu  zawarto m.in.…

Zobacz więcej