Artykuł

IP Box. Dla kogo 5% podatku dochodowego?

IP Box. Dla kogo 5% podatku dochodowego? Od 1 stycznia 2019 r. można w Polsce płacić bardzo atrakcyjny, bo jedynie 5% podatek dochodowy. Jest to jedna z najbardziej przyjaznych zmian podatkowych wprowadzonych w ostatnim okresie. IP Box razem z ulgą podatkową na działalność badawczo-rozwojową wspiera wszystkich kreatywnych w biznesie,…

Zobacz więcej

Składki przekazywane do ZUS a środki z rachunku VAT

Przedsiębiorco! Składki ZUS opłacisz ze środków z rachunku VAT! Do opłacenia składek w ZUS możliwe jest wykorzystanie środków z rachunku VAT. Aby tak się stało wystarczy przekazać składki do ZUS standardowym przelewem na indywidualny rachunek składkowy (NRS). Jak to działa?…

Zobacz więcej

Zasady i terminy przechowywania ksiąg rachunkowych.

Jak długo i w jaki sposób powinniśmy przechowywać nasze księgi rachunkowe? Co to są księgi rachunkowe? Rachunkowość jednostki obejmuje m.in. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą. Jednostka ma także obowiązek posiadania dokumentacji opisującej przyjęte przez nią…

Zobacz więcej

Obowiązkowe sporządzenie inwentaryzacji, czyli spis z natury na koniec grudnia !

Przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązani są sporządzić na koniec roku spis z natury, który w praktyce nazywany jest także inwentaryzacją lub remanentem. Sprawdź: Czym jest inwentaryzacja? Jak ją prawidłowo ująć? Inwentaryzacja, czyli spis z natury Jak wynika bezpośrednio…

Zobacz więcej

Jednorazowa amortyzacja w ramach pomocy de minimis

Czego dotyczy? Kto może z niej skorzystać? Jakie limity nas ograniczają? Możliwość dokonywania przyspieszonej amortyzacji od wartości początkowej środków trwałych stanowi formę ulgi inwestycyjnej w podatku dochodowym i jednocześnie formę pomocy de minimis udzielanej w zakresie i na zasadach określonych…

Zobacz więcej

Czas zarejestrować się w BDO!

Z dniem 1 stycznia 2020 r. nastąpi elektronizacja Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO). Od tego dnia prowadzenie ewidencji odpadów, prowadzenie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz sprawozdawczość, odbywać się będą wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego…

Zobacz więcej