Artykuł

Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2013r. należy wpłacić do końca marca 2014r.

W księgach którego roku należy ująć należną za 2013 r. opłatę za korzystanie ze środowiska, którą zapłacimy w marcu 2014 r.? Czy jesteśmy zobowiązani do uiszczania opłat za wprowadzanie gazów i pyłów ze spalania paliw w silnikach samochodowych w przypadku wykorzystywania do prowadzenia działalności gospodarczej samochodów leasingowanych?…

Zobacz więcej

Prawo do odliczenia VAT od samochodów ograniczone do 50%

Projektowane zmiany wprowadzają ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków (nabycie pojazdu, zakup paliwa, wydatki eksploatacyjne), dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, wykorzystywanych zarówno do celów związanych z działalnością gospodarczą (opodatkowaną), jak i do użytku prywatnego. Aby uniknąć…

Zobacz więcej

Opłata środowiskowa nie jest uzależniona od obrotów przedsiębiorcy

Mam zakład stolarski, w którym produkowane są meble z gotowych płyt i innych elementów. Płyty są cięte i obrabiane na terenie firmy. Czy w takim przypadku istnieje obowiązek regulowania opłat z tytułu korzystania ze środowiska? Nadmieniam, że osiągam średnioroczne obroty na poziomie około 80.000 zł.   Wysokość…

Zobacz więcej

Opodatkowanie przychodów ze świadczenia usług budowlanych za granicą

Jako podwykonawca świadczę usługi remontowo-wykończeniowe we Francji, na rzecz polskiego przedsiębiorcy (głównego wykonawcy). W Polsce opłacam podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jak powinienem rozliczyć podatek dochodowy i VAT w sytuacji, gdyby okres prac prowadzonych we Francji przekroczył 12 miesięcy? Przychody (dochody)…

Zobacz więcej

Czy w 2014 r. będą korzystniejsze zasady odliczania VAT od zakupu i eksploatacji samochodu?

Regulacje ustawowe Od 1 stycznia 2014 r. obowiązywać będzie art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, w myśl którego ograniczenia w odliczeniu podatku naliczonego będą odnosić się do nabycia samochodów osobowych oraz innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. W tej sytuacji…

Zobacz więcej