Bez Kategorii

Zaświadczenie A1 dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Zaświadczenie A1 jest dokumentem na podstawie którego zostaje ustalone ustawodawstwo do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 883/04 oraz Rozporządzeniem UE nr 987/09.  Dokument ten jest ważny dla osób, które przemieszczają się zawodowo na obszarze UE, Europejskiego Obszaru…

Zobacz więcej

Konsekwencje nieuregulowania podatku dochodowego za 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019             Podatek dochodowy wynikający z zeznania rocznego za 2018 r. należy uiścić do 30 kwietnia 2019 r. Konsekwencjami niedopełnienia tego obowiązku są obciążenia odsetkowe, zajęcie majątku, a w skrajnych przypadkach – grzywna.…

Zobacz więcej

Do końca maja 2019r. należy pobrać oświadczenia od kasjerów zatrudnionych przed 01.05.2019r.

Z dniem 1 maja 2019 r. wprowadzono rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Rozporządzenie to zawiera m.in. wytyczne w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji oraz warunków używania kas fiskalnych, a także warunków zorganizowania i prowadzenia serwisu tych urządzeń, w tym również obowiązkowych przeglądów technicznych. W rozporządzeniu  zawarto m.in.…

Zobacz więcej