Firma

Zmniejszenie wymiaru etatu a ubezpieczenia i składki z innych tytułów

Najczęściej zmniejszenie wymiaru czasu pracy pociąga za sobą zmianę wynagrodzenia pracownika na niższe. Jeśli po obniżce pensja pracownika wyniesie mniej niż minimalne wynagrodzenie, może to mieć wpływ na ubezpieczenia i składki z innych tytułów. Ubezpieczenia z innego tytułu W przypadku, gdy osoba zatrudniona na…

Zobacz więcej

Umorzenie oraz rozłożenie na raty zaległości podatkowych

Sytuacja społeczno-ekonomiczna będąca wynikiem pandemii, działań wojennych i rosnącą inflacją jest niezwykle trudna dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Długoterminowe umowy i dynamiczny wzrost cen spowodowały, że wielu przedsiębiorców nie realizuje swoich zobowiązań, w tym także tych o charakterze publicznoprawnym. Zasady…

Zobacz więcej

Limity dla małych podatników przy rozliczaniu VAT w 2023 r.

Status małego podatnika przysługuje podatnikom podatku VAT,  których wartość sprzedaży (wraz z VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. O czym stanowi art. 2 pkt 25 lit. a ustawy o VAT. Natomiast gdy podatnik prowadzi przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzające funduszami inwestycyjnymi, zarządzające…

Zobacz więcej

Zmiany podatkowe w związku z odwołaniem stanu epidemii

Minister Zdrowia ogłosił zakończenie stanu epidemii w Polsce z dniem 16 maja 2022 r. i rozpoczęcie stanu zagrożenia epidemicznego. Powyższa zmiana wpłynie m.in. na CIT/PIT, gdyż w związku z epidemią spowodowaną COVID-19, w 2020 r. wprowadzono szereg preferencji w CIT/PIT (o czym wielokrotnie pisaliśmy na łamach naszego czasopisma). Niektóre z preferencji podatkowych,…

Zobacz więcej

Kasa fiskalna w 2022 roku dla kogo?

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej w działalności gospodarczej Kasa fiskalna staje się coraz bardziej powszechna. Zgodnie z obowiązującymi przepisami coraz mniejsza liczba podatników może korzystać ze zwolnień z obowiązku stosowania kasy fiskalnej. Obowiązek posiadania kasy fiskalnej nie dotyczy przedsiębiorców, którzy sprzedają…

Zobacz więcej

Więcej niż jedna działalność osoby fizycznej – czy jest to możliwe?

Jedną z najprostszych form prowadzenia działalności jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Rozpoczynając prowadzenie własnej firmy, należy dokonać wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej za pomocą wypełnionego formularza CEIDG-1. We wniosku podaje się m.in. dane osobowe przedsiębiorcy (w tym…

Zobacz więcej