Firma

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w związku z COVID-19

Czy z uwagi na trudną sytuację gospodarczą w związku z Covid-19 będzie można ubiegać się  o zwolnienie z konieczności opłacania  podatku od nieruchomości? TAK. Taką możliwość przewiduje ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem…

Zobacz więcej

Sprzedaż rzeczy prywatnych a podatek dochodowy

Dokonując sprzedaży prywatnych rzeczy (odzież, elektronika, kosmetyki) trzeba mieć świadomość, że nie zawsze taka transakcja pozostaje neutralna podatkowo. W ustawowo określonych okolicznościach kwoty uzyskane z takiej sprzedaży należy opodatkować podatkiem dochodowym. Przychód przez pół roku Przychody osiągane przez osoby fizyczne…

Zobacz więcej

Umowa tollingu- czym jest i jakie przynosi korzyści

Umowa toolingu jest swojego rodzaju porozumieniem pomiędzy stronami. Umowa toolingu daje stronom wiele swobody w konstruowaniu i rozdzielaniu praw oraz obowiązków, dzięki czemu sprawdza się w wielu sytuacjach biznesowych. Jej podstawowe brzmienie zakłada przekazanie środków trwałych wykonawcy na czas określony…

Zobacz więcej

L4 dla nowo zatrudnionego pracownika

Gdy pracownik jest niezdolny do pracy, to pracodawca musi zweryfikować, czy spełnia on kryteria do nabycia prawa do wynagrodzenia za czas choroby. Z kolei pracodawca będący płatnikiem zasiłku dodatkowo sprawdza uprawnienia zatrudnionego do zasiłku chorobowego. Po przeanalizowaniu tych ustaleń pracodawca przechodzi…

Zobacz więcej

JPK V7 – co zawiera nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego?

Jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych zmian podatkowych jakie w ostatnich latach wprowadziło Ministerstwo Finansów – plik JPK V7, bo o nim mowa, nadal budzi wiele wątpliwości w gronie nie tylko podatników, ale i księgowych. Wprowadzenie nowej struktury w teorii miało…

Zobacz więcej

Nauka języka obcego w kosztach firmowych

Jeżeli świadczenie usług w ramach działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną posługiwania się językiem angielskim lub niemieckim, to należy przyjąć, że wydatki poniesione przez niego na kształcenie językowe pozwolą mu zarówno osiągnąć przychody, jak też zachować źródło ich…

Zobacz więcej

KRADZIEŻ A KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z możliwością poniesienia pewnego ryzyka. Kradzież jest jednym z jego przejawów. Poniesienie ekonomicznej straty jest kwestią oczywistą,  ale co z kwestią podatkową. Czy kradzież można ująć w kosztach uzyskania przychodu? Przypomnijmy, że kosztem uzyskania przychodów…

Zobacz więcej