Księgowość

Rower i skuter w działalności gospodarczej.

Niemal każda działalność gospodarcza wiąże się z wykorzystywaniem przez przedsiębiorcę określonego środka transportu. Najczęściej – przez wzgląd na wygodę takiego rozwiązania – wybierany jest samochód osobowy. Jednak coraz częściej właściciele firm skłaniają się ku alternatywnym środkom komunikacji, jak np. rower i…

Zobacz więcej

Wspólne rozliczenie PIT – na czyj mikrorachunek przelać należny podatek

W rocznych rozliczeniach PIT za 2019 rok podobnie jak w latach ubiegłych podatnicy mają możliwość dokonania wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Czy w przypadku wystąpienia niedopłaty należy podatek PIT przelać na mikrorachunek żony, czy męża? Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, którzy pozostawali…

Zobacz więcej

Dokumentacja pracownicza u pracownika-cudzoziemca.

Dokumentacja pracownicza u pracownika-cudzoziemca. Pracodawca zatrudniający cudzoziemca prowadzi i przechowuje jego akta osobowe na takich samych zasadach, jak w przypadku polskich pracowników. Jednak zakres dokumentacji gromadzonej w aktach pracownika-cudzoziemca jest trochę rozszerzony, z uwagi na szczególne obowiązki ciążące na podmiocie zatrudniającym cudzoziemca związane z…

Zobacz więcej

Sprzedajesz usługi w systemie bezobsługowym! Czy musisz posiadać kasę rejestrującą?

Sprzedajesz usługi  w systemie bezobsługowym! Czy musisz posiadać  kasę rejestrującą? Podatnik rozpoczynający świadczenie usług bezobsługowego mycia pojazdów nie musi sprzedaży tej ewidencjonować w kasie fiskalnej, pod warunkiem spełnienia przesłanek zawartych w poz. 40 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień. Bez…

Zobacz więcej

Zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym – terminy i zasady 

Zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym – terminy i zasady             W przypadku, gdy na deklaracji VAT-7 lub VAT-7K kwota podatku naliczonego (od zakupów), jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego (od sprzedaży), podatnik ma prawo do: obniżenia…

Zobacz więcej

IP Box. Dla kogo 5% podatku dochodowego?

IP Box. Dla kogo 5% podatku dochodowego? Od 1 stycznia 2019 r. można w Polsce płacić bardzo atrakcyjny, bo jedynie 5% podatek dochodowy. Jest to jedna z najbardziej przyjaznych zmian podatkowych wprowadzonych w ostatnim okresie. IP Box razem z ulgą podatkową na działalność badawczo-rozwojową wspiera wszystkich kreatywnych w biznesie,…

Zobacz więcej

Składki przekazywane do ZUS a środki z rachunku VAT

Przedsiębiorco! Składki ZUS opłacisz ze środków z rachunku VAT! Do opłacenia składek w ZUS możliwe jest wykorzystanie środków z rachunku VAT. Aby tak się stało wystarczy przekazać składki do ZUS standardowym przelewem na indywidualny rachunek składkowy (NRS). Jak to działa?…

Zobacz więcej

Jednorazowa amortyzacja w ramach pomocy de minimis

Czego dotyczy? Kto może z niej skorzystać? Jakie limity nas ograniczają? Możliwość dokonywania przyspieszonej amortyzacji od wartości początkowej środków trwałych stanowi formę ulgi inwestycyjnej w podatku dochodowym i jednocześnie formę pomocy de minimis udzielanej w zakresie i na zasadach określonych…

Zobacz więcej