Podatek

Pracownicy uwzględniani przy wpłatach do PPK

Stopniowo kolejne grupy podmiotów zatrudniających wdrażają Pracownicze Plany Kapitałowe. Dla przedsiębiorców wiąże się to ze znacznym obciążeniem finansowym. Jak należy regulować wpłaty? Czy za wszystkich pracowników należy je wnosić? Pracownicy w rozumieniu ustawy o PPK Podmiot zatrudniający zobowiązany jest do…

Zobacz więcej

Uszkodzenie samochodu w leasingu – jakie konsekwencje wywołuje?

Jednym z częściej wybieranych przez przedsiębiorców sposobów użytkowania samochodów w firmie jest leasing operacyjny. W takim wypadku właścicielem pojazdu w dalszym ciągu jest firma leasingowa, która oddaje leasingobiorcy pojazd do używania oraz czerpania ewentualnych pożytków. Jednak co istotne – fakt,…

Zobacz więcej

Sprzedaż mieszana w działalności gospodarczej – czynności opodatkowane VAT oraz zwolnione z VAT

Niejednokrotnie zdarza się sytuacja, że podatnik w ramach działalności gospodarczej zamierza wykonywać zarówno czynności opodatkowane VAT, jak i zwolnione z VAT. Jest to tzw. sprzedaż mieszana. Czy taka działalność wymaga innego sposobu rozliczania? Czy nakłada na podatnika dodatkowe obowiązki? Przeczytaj…

Zobacz więcej

Odpowiedzialność za długi podatkowe małżonka.

Osoba pozostająca w związku małżeńskim, a mająca zaległości podatkowe ryzykuje, że urząd skarbowy zajmie nie tylko jej majątek osobisty, ale także zgromadzony wspólnie z małżonkiem. Intercyza, separacja czy rozwód nie zawsze chronią przed odpowiedzialnością za podatki niezapłacone przez współmałżonka. Od…

Zobacz więcej

Dlaczego warto założyć spółkę z o.o.?

Krótka odpowiedź na to pytanie brzmi: opłaca się i to dużo bardziej, niż zdaje sobie z tego sprawę wielu przedsiębiorców. Najbardziej dostępną formą prowadzenia działalności jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Jej zarejestrowanie jest szybkie i proste. Jednoosobowa działalność gospodarcza napotyka jednak…

Zobacz więcej

Limity na 2021

W ustawach podatkowych (tj. w ustawach: o PDOP, o PDOF, o zryczałtowanym podatku dochodowym, o VAT) oraz w ustawie o rachunkowości zostały określone limity, które warunkują możliwość skorzystania z różnego rodzaju uproszczeń lub rozwiązań. Limity te decydują m.in. o: posiadaniu statusu małego podatnika dla celów CIT, PIT i VAT,  prawie do…

Zobacz więcej

Skorzystałeś z mikropożyczki 5 000,00 zł ? Sprawdź o czym warto pamiętać.

W ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej wielu przedsiębiorców skorzystało z mikropożyczki w wysokości 5000,00 złotych. Zgodnie z ustawą o Tarczy Antykryzysowej 4.0, pożyczka zostanie umorzona jeżeli przedsiębiorca kontynuował działalność przez 3 miesiące od czasu otrzymania dofinansowania. Przepisy składające się na tzw.…

Zobacz więcej

Otrzymanie subwencji z PFR – zakres wydatkowania, rozliczenie w PIT, CIT oraz VAT, zasady zwrotu

Sposób wykorzystania subwencji Subwencja może być wykorzystana na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Wskazano, że pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej jest kategorią bardzo obszerną i obejmuje większość kosztów stałych i codziennych niezbędnych dla prowadzonej działalności. Otrzymana subwencja może zasadniczo stanowić…

Zobacz więcej

Kasy on-line w działalności gastronomicznej od 2021

1. Od 1 stycznia 2021 r. kasy on-line dla podmiotów świadczących usługi gastronomiczne Od 1 stycznia 2021 r. mocą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. W sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z…

Zobacz więcej