Podatek

Ulgi podatkowe i odliczenia od podatku PIT

Ulga podatkowa to Twoje prawo przewidziane w przepisach prawnych do zastosowania w określonych sytuacjach preferowanych przez Państwo, których efektem końcowym jest zmniejszenie wysokości podatku PIT. W ramach ulg podatkowych możesz dokonać dwóch rodzajów odliczeń – odliczenie od dochodu (bardziej korzystne, ponieważ możesz dzięki niemu przejść do…

Zobacz więcej

Wydatki na utrzymanie psa w kosztach firmowych. To możliwe!

Wydatki na utrzymanie psa, takie jak jedzenie, szczepienia czy tresura, mogą zostać  zaliczone do kosztów firmowych, w sytuacji, gdy  biuro znajduje się poza miejscem zamieszkania, a przedsiębiorca nie ma możliwości zatrudnienia firmy ochroniarskiej. W takim przypadku można wykazać, że pies…

Zobacz więcej

Jak amortyzujemy środek trwały, który w ramach gwarancji został wymieniony na nowy?

Często zdarza się, że nabyty przez nas środek trwały uległ awarii i w ramach gwarancji producent wymienił go na nowy. Czy wymieniony środek trwały powinien zostać wykreślony z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych? Jeśli tak, to w…

Zobacz więcej

Kiedy wydatki na siłownię stanowią koszt podatkowy?

Karty Multisport, abonament na siłownię czy basen co do zasady nie stanowią kosztu uzyskania przychodu w jednoosobowej działalności gospodarczej, gdyż uznawane są zazwyczaj za wydatki o charakterze prywatnym przedsiębiorcy. Od tej reguły istnieją jednak wyjątki. Aby przedsiębiorca mógł zaliczyć do…

Zobacz więcej

Prezenty o małej wartości i próbki, czyli nieodpłatne przekazanie towarów kontrahentom a VAT

Opodatkowaniu podatkiem VAT, co do zasady, podlega każda odpłatna dostawa towaru na terytorium kraju. Przez dostawę towarów należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Ustawodawca przewidział jednak pewne ustępstwa od tej reguły. Nieodpłatna dostawa towarów Z  art. 7 ust. 2 ustawy…

Zobacz więcej

Limit 15.000 zł a koszty w księdze podatkowej

Podatnicy opłacający gotówką wydatki w ramach transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł nie mogą zaliczać tych wydatków do kosztów podatkowych. Jeśli zaliczyli je do kosztów przed dokonaniem płatności, muszą dokonać odpowiedniej korekty. Transakcje objęte limitem Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu…

Zobacz więcej

Rower i skuter w działalności gospodarczej.

Niemal każda działalność gospodarcza wiąże się z wykorzystywaniem przez przedsiębiorcę określonego środka transportu. Najczęściej – przez wzgląd na wygodę takiego rozwiązania – wybierany jest samochód osobowy. Jednak coraz częściej właściciele firm skłaniają się ku alternatywnym środkom komunikacji, jak np. rower i…

Zobacz więcej

Wspólne rozliczenie PIT – na czyj mikrorachunek przelać należny podatek

W rocznych rozliczeniach PIT za 2019 rok podobnie jak w latach ubiegłych podatnicy mają możliwość dokonania wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Czy w przypadku wystąpienia niedopłaty należy podatek PIT przelać na mikrorachunek żony, czy męża? Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, którzy pozostawali…

Zobacz więcej

Zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym – terminy i zasady 

Zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym – terminy i zasady             W przypadku, gdy na deklaracji VAT-7 lub VAT-7K kwota podatku naliczonego (od zakupów), jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego (od sprzedaży), podatnik ma prawo do: obniżenia…

Zobacz więcej