Podatek

Wydatki opłacone na rachunek spoza białej listy – czy można je ująć w kosztach uzyskania przychodu?

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawarła z kontrahentem krajowym (czynnym podatnikiem VAT) umowę najmu budynku magazynowego na czas określony. Jednorazowa wartość transakcji przekracza 15.000 zł. Podmiot dokonuje zapłaty za usługę najmu przelewem na rachunek spoza białej listy, przy czym nie złożył on…

Zobacz więcej

Nowa usługa e-Urząd Skarbowy

Ministerstwo Finansów udostępniło nową usługę jaką jest e-Urząd Skarbowy. E-Urząd Skarbowy to nowoczesny, ogólnodostępny kanał komunikacji na linii urząd skarbowy – klient, dostępny na stronie internetowej www.podatki.gov.pl. Jego celem jest szybkie i wygodne załatwienie spraw podatkowych, bez wizyty m.in. w urzędzie skarbowym. Jego…

Zobacz więcej

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju – jakie są obowiązki podatnika?

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z możliwości sprzedaży towarów poza granice naszego kraju. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju do państw Unii Europejskiej w ostatnich latach znacznie zyskała na popularności. Prowadząc ją z terytorium kraju, trzeba jednak mieć na uwadze, że…

Zobacz więcej

Kasa online a brak internetu – czy możliwa jest sprzedaż?

Kasa fiskalna online a ewidencja sprzedaży W związku z nowelizacją ustawy o VAT, określone grupy przedsiębiorców mają obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasach fiskalnych online. Obowiązek ten jest wprowadzany stopniowo dla poszczególnych branż. Obecnie podatnicy mają możliwość rejestrowania sprzedaży przy użyciu kas…

Zobacz więcej

Ustalanie stawki VAT na towar/usługę – schemat postępowania

Generalną zasadą, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT jest opodatkowanie towarów i usług stawką podstawową, która w 2021 r. nadal wynosi 23%. Dla pewnych towarów i usług ustawodawca przewidział jednak niższe stawki podatkowe tj.: 8%, 5%, 0%. Ponadto w przepisach dotyczących VAT określono, iż dostawa niektórych towarów…

Zobacz więcej

Status ubezpieczeniowy zatrudnionego w firmie członka rodziny

Często członkowie rodziny pomagają przedsiębiorcy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej. Generalnie pomoc takich osób w firmie uznawana jest za współpracę. Tym samym podlegają one ubezpieczeniom w ZUS na zasadach właściwych dla osób współpracujących przy prowadzeniu działalności gospodarczej. W taki też sposób rozlicza się…

Zobacz więcej

Limit przychodu dla działalności nierejestrowanej w 2021 roku!

Od 2021 roku, limit przychodu dla działalności nierejestrowanej wzrósł wraz z kwotą minimalnego wynagrodzenia, która od 1 stycznia 2021 roku wynosi 2 800 zł brutto. Czy wiesz jaką kwotę przychodu można osiągać, aby nie rejestrować działalności gospodarczej? Odpowiedź w artykule!…

Zobacz więcej

Jesteś sprzedawcą internetowym? Przygotuj się na VAT OSS!

Unijny pakiet VAT dla e-commerce przynosi pewne zmiany dla sprzedawców internetowych, w tym dla operatorów interfejsów elektronicznych. Co oznacza VAT OSS, od kiedy będzie obowiązywał? Przeczytaj, jak się przygotować do nowych przepisów. Spis treści: Co to jest VAT OSS? Jakiego…

Zobacz więcej

Pracownik z różnymi stopniami niepełnosprawności – z którego orzeczenia może skorzystać pracodawca.

W przypadku gdy pracownik posiada dwa ważne orzeczenia, np. jedno zaliczające go do grona osób o lekkim, a drugie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, pracodawca może samodzielnie dokonać wyboru, z tytułu której dysfunkcji wliczy go do stanu zatrudnienia i skorzysta z narzędzi wsparcia przewidzianych dla niego. Pracodawca…

Zobacz więcej