Podatek

Masz zaległość w ZUS? Złóż wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę.

Przedsiębiorcy mający zaległości w składkach ZUS w następstwie COVID-19 i którzy powinni z tego tytułu zapłacić odsetki, mogą wnioskować w ZUS o odstąpienie od pobierania tej opłaty. Kto może skorzystać z tej ulgi i jak o nią wnioskować? COVID-19 spowodował,…

Zobacz więcej

Najem sezonowy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Chociaż wiele osób, z uwagi na znoszenie przez kolejne kraje obostrzeń pandemicznych, zaplanowało już tegoroczne urlopy za granicą, nadal znaczna część czas letniego wypoczynku spędzi w kraju. Miejscem tego wypoczynku, poza hotelami i wyspecjalizowanymi ośrodkami, będą m.in.: apartamenty, kwatery, domki letniskowe oraz popularne od…

Zobacz więcej

Jak sporządzić wniosek o przesunięcie terminu instalacji kasy on-line?

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Od 1 maja 2019 r. sprzedaż na rzecz tych podmiotów powinna być, co do zasady, ewidencjonowana przy zastosowaniu kas…

Zobacz więcej

Informacja o urlopach w świadectwie pracy

W trakcie okresu zatrudnienia pracownik może korzystać z różnych urlopów, w tym wypoczynkowego, bezpłatnego, a także związanych z rodzicielstwem. Skorzystanie z tych urlopów musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w świadectwie pracy. Zasady sporządzania świadectwa pracy w tym zakresie reguluje rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Urlop wypoczynkowy W świadectwie pracy zamieszcza się…

Zobacz więcej

Kasa fiskalna po zamknięciu działalności – o czym należy pamiętać?

Likwidacja działalności gospodarczej to nie tylko zaprzestanie wykonywania czynności z nią związanych, ale również konieczność dopełnienia licznych formalności. Osoby rejestrujące sprzedaż dokonywaną na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas fiskalnych likwidując firmę muszą przestrzegać określonych procedur. Pomimo,…

Zobacz więcej

Planowane zmiany dotyczące wystawiania faktur

SLIM VAT 2 to kolejny pakiet uproszczeń w podatku VAT, które Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić do ustawy o VAT. Zaproponowane w nim rozwiązania mają uprościć podatnikom rozliczanie podatku VAT. Pakiet ten wprowadza istotne zmiany dotyczące zasad wystawiania faktur. Likwidacja „duplikatów” MF zaproponowało likwidację…

Zobacz więcej

Nauka języków obcych w kosztach firmy

Bardzo często przedsiębiorcy współpracują z kontrahentami z zagranicy i wtedy oprócz dobrej oferty handlowej niezbędna może się okazać znajomość danego języka obcego. Wydatki na szkolenie przedsiębiorcy w zakresie kursów językowych nie zostały ujęte w ustawie o podatku dochodowym jako wyjątek…

Zobacz więcej

Obowiązek wymiany kas fiskalnych – przypomnienie

Do 30 czerwca 2021 roku część przedsiębiorców została zobligowana do wymiany obecnie stosowanych urządzeń fiskalnych na kasy fiskalne online. To już kolejny termin, którym początkowo był 31 grudnia 2020 roku. Jednak pandemia koronawirusa sprawiła, że Ministerstwo Finansów zdecydowało się na…

Zobacz więcej