Podatek

Planowane zmiany dotyczące wystawiania faktur

SLIM VAT 2 to kolejny pakiet uproszczeń w podatku VAT, które Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić do ustawy o VAT. Zaproponowane w nim rozwiązania mają uprościć podatnikom rozliczanie podatku VAT. Pakiet ten wprowadza istotne zmiany dotyczące zasad wystawiania faktur. Likwidacja „duplikatów” MF zaproponowało likwidację…

Zobacz więcej

Nauka języków obcych w kosztach firmy

Bardzo często przedsiębiorcy współpracują z kontrahentami z zagranicy i wtedy oprócz dobrej oferty handlowej niezbędna może się okazać znajomość danego języka obcego. Wydatki na szkolenie przedsiębiorcy w zakresie kursów językowych nie zostały ujęte w ustawie o podatku dochodowym jako wyjątek…

Zobacz więcej

Obowiązek wymiany kas fiskalnych – przypomnienie

Do 30 czerwca 2021 roku część przedsiębiorców została zobligowana do wymiany obecnie stosowanych urządzeń fiskalnych na kasy fiskalne online. To już kolejny termin, którym początkowo był 31 grudnia 2020 roku. Jednak pandemia koronawirusa sprawiła, że Ministerstwo Finansów zdecydowało się na…

Zobacz więcej

KIEDY OBCOKRAJOWIEC MOŻE SIĘ STARAĆ O ZAŚWIADCZENIE A1

Obywatel państwa trzeciego może otrzymać zaświadczenie A1, jeśli legalnie zamieszkuje w państwie członkowskim i przemieszcza się pomiędzy państwami członkowskimi. Jeśli taka osoba nie zamieszkuje legalnie w państwie członkowskim, to nie jest objęta unijnymi przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W…

Zobacz więcej

Czynny podatnik podatku VAT – kiedy może zostać wykreślony i przywrócony do rejestru podatników VAT?

Podstawową przyczyną wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT jest jego zgłoszenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności. Jednak przepisy ustawy o VAT powołują wiele innych przypadków, kiedy to naczelnik urzędu wykreśli podatnika z rejestru podatników VAT czynnych. Ponadto określają, kiedy podatnik po wykreśleniu z rejestru zostanie do…

Zobacz więcej

Co to jest Intrastat i z czym się wiąże?

Co do zasady wymiana handlowa między państwami Unii Europejskiej przypomina zwykłe krajowe transakcje – nie ma tu obciążeń celnych i dodatkowych obowiązków. Mimo to może się zdarzyć także, że przedsiębiorca dokonujący wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw będzie zobowiązany do wykazania ich…

Zobacz więcej

Przeprowadzenie szczepień przeciw COVID-19 w zakładach pracy

Wiele wskazuje na to, że trzecia fala koronawirusa właśnie zmierza ku końcowi. Z pewnością przyczynił się do tego lockdown, ale także Narodowy Program Szczepień, który w naszym kraju trwa praktycznie od pierwszych dni 2021 roku. W celu przyspieszenia procesu szczepień…

Zobacz więcej

Udzielanie pracownikowi zaległego urlopu w okresie epidemii COVID-19

Urlop wypoczynkowy jest jednym z podstawowych przywilejów pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Jego głównym celem jest przede wszystkim regeneracja sił psychofizycznych pracownika. Dlatego też urlop wypoczynkowy powinien on być udzielany na bieżąco, w ramach tego roku kalendarzowego, za który…

Zobacz więcej

Nowe terminy sprawozdań za 2020 r.

Terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej dla określonych jednostek za 2020 r. zostały przesunięte. Zmiana ta została wprowadzona na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do…

Zobacz więcej