Porady

Zaświadczenie A1 dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Zaświadczenie A1 jest dokumentem na podstawie którego zostaje ustalone ustawodawstwo do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 883/04 oraz Rozporządzeniem UE nr 987/09.  Dokument ten jest ważny dla osób, które przemieszczają się zawodowo na obszarze UE, Europejskiego Obszaru…

Zobacz więcej

Konsekwencje nieuregulowania podatku dochodowego za 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019             Podatek dochodowy wynikający z zeznania rocznego za 2018 r. należy uiścić do 30 kwietnia 2019 r. Konsekwencjami niedopełnienia tego obowiązku są obciążenia odsetkowe, zajęcie majątku, a w skrajnych przypadkach – grzywna.…

Zobacz więcej

Do końca maja 2019r. należy pobrać oświadczenia od kasjerów zatrudnionych przed 01.05.2019r.

Z dniem 1 maja 2019 r. wprowadzono rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Rozporządzenie to zawiera m.in. wytyczne w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji oraz warunków używania kas fiskalnych, a także warunków zorganizowania i prowadzenia serwisu tych urządzeń, w tym również obowiązkowych przeglądów technicznych. W rozporządzeniu  zawarto m.in.…

Zobacz więcej

Lider-biuro-rachunkowe-firma

Koszty działalności prowadzonej w mieszkaniu jako wydatki firmowe

Decydując się na założenie działalności, warto zastanowić się nad miejscem, w którym  będzie znajdowała się siedziba firmy. Koszt wynajmu lub zakup lokalu przeznaczonego wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności często jest wydatkiem, na który nie mogą pozwolić sobie mali przedsiębiorcy. Sprawdźmy…

Zobacz więcej