Porady

Prawo do odliczenia VAT od samochodów ograniczone do 50%

Projektowane zmiany wprowadzają ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków (nabycie pojazdu, zakup paliwa, wydatki eksploatacyjne), dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, wykorzystywanych zarówno do celów związanych z działalnością gospodarczą (opodatkowaną), jak i do użytku prywatnego. Aby uniknąć…

Zobacz więcej

Opłata środowiskowa nie jest uzależniona od obrotów przedsiębiorcy

Mam zakład stolarski, w którym produkowane są meble z gotowych płyt i innych elementów. Płyty są cięte i obrabiane na terenie firmy. Czy w takim przypadku istnieje obowiązek regulowania opłat z tytułu korzystania ze środowiska? Nadmieniam, że osiągam średnioroczne obroty na poziomie około 80.000 zł.   Wysokość…

Zobacz więcej