Ustawy

Sprzedaż na odległość towarów importowanych oraz procedury szczególne – od 1 lipca 2021 r

Od 1 lipca 2021 r. obowiązują zmiany VAT w e-handlu z konsumentami, wprowadzone w ramach tzw. pakietu e-commerce (patrz: ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw; Dz.…

Zobacz więcej

Ulgi w ramach programu Podatnik Bezgotówkowy

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) poinformowało o pracach nad nowym programem dla przedsiębiorców o nazwie Podatnik Bezgotówkowy, który ma wejść w życie z początkiem 2022 r. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Cashless to transakcje finansowe niedokonywane…

Zobacz więcej

Kiedy można rozwiązać stosunek pracy z długo chorującym pracownikiem

Usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy, spowodowana chorobą jest ochroną z art. 41 Kodeksu pracy. Zdarzają się sytuacje, kiedy niezdolność do pracy związana z tą chorobą trwa dłużej niż określone w przepisach okresy ochronne. W takim przypadku pracodawca ma prawo podjąć…

Zobacz więcej

Wydatki opłacone na rachunek spoza białej listy – czy można je ująć w kosztach uzyskania przychodu?

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawarła z kontrahentem krajowym (czynnym podatnikiem VAT) umowę najmu budynku magazynowego na czas określony. Jednorazowa wartość transakcji przekracza 15.000 zł. Podmiot dokonuje zapłaty za usługę najmu przelewem na rachunek spoza białej listy, przy czym nie złożył on…

Zobacz więcej

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI I ZASIŁEK OPIEKUŃCY – OKRES WYCZEKIWANIA

Pracownicy, a także inni ubezpieczeni objęci ubezpieczeniem chorobowym, w razie choroby swojej lub członka rodziny albo macierzyństwa mają prawo do zasiłku chorobowego, opiekuńczego i macierzyńskiego. Moment, od którego nabywają to prawo, różni się w zależności od rodzaju świadczenia, a także…

Zobacz więcej

Nowa usługa e-Urząd Skarbowy

Ministerstwo Finansów udostępniło nową usługę jaką jest e-Urząd Skarbowy. E-Urząd Skarbowy to nowoczesny, ogólnodostępny kanał komunikacji na linii urząd skarbowy – klient, dostępny na stronie internetowej www.podatki.gov.pl. Jego celem jest szybkie i wygodne załatwienie spraw podatkowych, bez wizyty m.in. w urzędzie skarbowym. Jego…

Zobacz więcej