Ustawy

Inwentaryzacja, czyli spis z natury na koniec grudnia

Przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązani są sporządzić na koniec roku spis z natury, który w praktyce nazywany jest także inwentaryzacją lub remanentem. Zasady oraz sposób jego przeprowadzania zostały określone w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia księgi przychodów i…

Zobacz więcej

Nowy przedmiot działalności spółki z o.o.

Rozszerzenie zakresu działalności spółki z o.o. najczęściej wymaga wprowadzenia zmian do umowy spółki oraz zgłoszenia zmiany do KRS. W procedurze tradycyjnej do wprowadzenia zmian w umowie konieczna jest wizyta u notariusza. Natomiast jeśli umowa określa przedmiot działalności w sposób dość…

Zobacz więcej

Nota korygująca – czy wymaga akceptacji przez kontrahenta?

Nota korygująca jest dokumentem, który mogą wystawiać nabywcy towarów lub usług w przypadku, gdy od sprzedawcy otrzymali fakturę zawierającą pomyłki. Notą korygującą mogą być poprawione m.in. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy.…

Zobacz więcej

NIP na paragonie – nie musisz brać faktury!

Coraz częściej zdarza się, że sprzedawcy na wystawianych paragonach fiskalnych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dodają NIP. Sytuacja taka ma miejsce z uwagi na zmiany, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku w zakresie wystawiania faktur do paragonów.…

Zobacz więcej

SKŁADKI ZUS DLA JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W 2021 ROKU

Właścicielu jednoosbowej działalności gospodarczej od 1 stycznia 2021 r. wzrośnie wysokość Twoich składek na ubezpieczenie społeczne. Minimalne wynagrodzenie za pracę, zgodnie z rozporządzeniem MF z 15 września 2020 r., ma wynieść w przyszłym roku 2800 zł (w roku 2020 wynosiło…

Zobacz więcej

Pracownicy uwzględniani przy wpłatach do PPK

Stopniowo kolejne grupy podmiotów zatrudniających wdrażają Pracownicze Plany Kapitałowe. Dla przedsiębiorców wiąże się to ze znacznym obciążeniem finansowym. Jak należy regulować wpłaty? Czy za wszystkich pracowników należy je wnosić? Pracownicy w rozumieniu ustawy o PPK Podmiot zatrudniający zobowiązany jest do…

Zobacz więcej

Sprzedaż mieszana w działalności gospodarczej – czynności opodatkowane VAT oraz zwolnione z VAT

Niejednokrotnie zdarza się sytuacja, że podatnik w ramach działalności gospodarczej zamierza wykonywać zarówno czynności opodatkowane VAT, jak i zwolnione z VAT. Jest to tzw. sprzedaż mieszana. Czy taka działalność wymaga innego sposobu rozliczania? Czy nakłada na podatnika dodatkowe obowiązki? Przeczytaj…

Zobacz więcej

Dlaczego warto założyć spółkę z o.o.?

Krótka odpowiedź na to pytanie brzmi: opłaca się i to dużo bardziej, niż zdaje sobie z tego sprawę wielu przedsiębiorców. Najbardziej dostępną formą prowadzenia działalności jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Jej zarejestrowanie jest szybkie i proste. Jednoosobowa działalność gospodarcza napotyka jednak…

Zobacz więcej

Limity na 2021

W ustawach podatkowych (tj. w ustawach: o PDOP, o PDOF, o zryczałtowanym podatku dochodowym, o VAT) oraz w ustawie o rachunkowości zostały określone limity, które warunkują możliwość skorzystania z różnego rodzaju uproszczeń lub rozwiązań. Limity te decydują m.in. o: posiadaniu statusu małego podatnika dla celów CIT, PIT i VAT,  prawie do…

Zobacz więcej

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

09.11.2020 wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów, które wprowadza dodatkowy zasiłek opiekuńczy na 21 dni, od 9 listopada do 29 listopada.Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do lat 8. W przypadku dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności do lat 16, z orzeczeniem o znacznym…

Zobacz więcej