Ustawy

Powypadkowa naprawa samochodu a VAT

1. W jakiej wysokości odliczyć VAT od kosztów naprawy?   Podatnik otrzymał od ubezpieczyciela z tytułu szkody komunikacyjnej odszkodowanie w kwocie netto z faktury dotyczącej naprawy samochodu osobowego. Czy w tej sytuacji podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 50% VAT z ww. faktury? Powypadkowa naprawa samochodu osobowego wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej…

Zobacz więcej

Podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych w czasie urlopu wychowawczego

Po okresie pobierania zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego (za okres podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego; pracownica nie korzystała z urlopu rodzicielskiego) pracownica przebywała przez 59 dni na urlopie wypoczynkowym, a następnie – od 8 maja 2014 r. – przeszła na urlop wychowawczy. W umowie o pracę ma ona zapisane wynagrodzenie miesięczne w stałej…

Zobacz więcej

Samochód na cele firmowe – uwaga na wysoką grzywnę

Od 1 kwietnia 2014 r. mocą ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (ustawa oczekuje na podpis Prezydenta RP i publikację w Dzienniku Ustaw), zmienione zostaną regulacje dotyczące odliczania podatku naliczonego od pojazdów samochodowych. Pełne odliczenie VAT przysługiwać będzie…

Zobacz więcej

Opłata środowiskowa nie jest uzależniona od obrotów przedsiębiorcy

Mam zakład stolarski, w którym produkowane są meble z gotowych płyt i innych elementów. Płyty są cięte i obrabiane na terenie firmy. Czy w takim przypadku istnieje obowiązek regulowania opłat z tytułu korzystania ze środowiska? Nadmieniam, że osiągam średnioroczne obroty na poziomie około 80.000 zł.   Wysokość…

Zobacz więcej