Ustawy

Składki przekazywane do ZUS a środki z rachunku VAT

Przedsiębiorco! Składki ZUS opłacisz ze środków z rachunku VAT! Do opłacenia składek w ZUS możliwe jest wykorzystanie środków z rachunku VAT. Aby tak się stało wystarczy przekazać składki do ZUS standardowym przelewem na indywidualny rachunek składkowy (NRS). Jak to działa?…

Zobacz więcej

Zasady i terminy przechowywania ksiąg rachunkowych.

Jak długo i w jaki sposób powinniśmy przechowywać nasze księgi rachunkowe? Co to są księgi rachunkowe? Rachunkowość jednostki obejmuje m.in. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą. Jednostka ma także obowiązek posiadania dokumentacji opisującej przyjęte przez nią…

Zobacz więcej

Obowiązkowe sporządzenie inwentaryzacji, czyli spis z natury na koniec grudnia !

Przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązani są sporządzić na koniec roku spis z natury, który w praktyce nazywany jest także inwentaryzacją lub remanentem. Sprawdź: Czym jest inwentaryzacja? Jak ją prawidłowo ująć? Inwentaryzacja, czyli spis z natury Jak wynika bezpośrednio…

Zobacz więcej

Czas zarejestrować się w BDO!

Z dniem 1 stycznia 2020 r. nastąpi elektronizacja Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO). Od tego dnia prowadzenie ewidencji odpadów, prowadzenie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz sprawozdawczość, odbywać się będą wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego…

Zobacz więcej

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Prowadzisz działalność gospodarczą w formie spółki – nowy obowiązek, czyli  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych! Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych w skrócie CRBR jest to system teleinformatyczny służący przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek. Właściwym organem w sprawach rejestru jest Minister Finansów. Rejestr ten…

Zobacz więcej