Ustawy

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Prowadzisz działalność gospodarczą w formie spółki – nowy obowiązek, czyli  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych! Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych w skrócie CRBR jest to system teleinformatyczny służący przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek. Właściwym organem w sprawach rejestru jest Minister Finansów. Rejestr ten…

Zobacz więcej

Czy możemy z obywatelem Ukrainy zawrzeć umowę o pracę, jeżeli w zezwoleniu podano umowę zlecenie?

Pracodawca może z obywatelem Ukrainy zawrzeć umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej wskazanej jako podstawa zatrudnienia w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę w Polsce. Przy takim działaniu nie jest potrzebna ani zmiana dotychczasowego zezwolenia, ani uzyskanie nowego dokumentu legalizującego pobyt i pracę na terytorium naszego kraju. Stanowi…

Zobacz więcej