VAT

Luka w numeracji faktur – jak sobie poradzić?

Ewidencjonowanie faktur powinno odbywać się z zachowaniem odpowiedniej kolejności oraz ciągłości. Mogą pojawić się problemy w sytuacji, gdy powstanie luka w numeracji faktur. W poniższym artykule przedstawiamy możliwe rozwiązania oraz wskazujemy, jak sobie poradzić z takim przypadkiem. Numeracja faktur Podstawowym…

Zobacz więcej

SLIM VAT 2 – uproszczenia w VAT od 1 stycznia 2022 r.

1 stycznia 2021 r. wprowadzony został  pierwszy pakiet SLIM VAT, który wniósł wiele uproszczeń w rozliczaniu podatku VAT. Jednak zmiany te  okazały się niewystarczające. Dlatego Ministerstwo Finansów opublikowało kolejny pakiet uproszczeń, czyli SLIM VAT 2. Pakiet ten ma wejść w życie 1 stycznia 2022…

Zobacz więcej

POSTOJOWE DLA PRACOWNIKÓW PODCZAS TRUDNYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH

Przedsiębiorco, czy Twoja działalność i realizacja zleceń jest uzależniona od warunków atmosferycznych oraz zdarzają się sytuacje w których mimo gotowości pracownika, praca nie może zostać przez niego wykonana, a Ty jako pracodawca jesteś zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia za czas pozostawania pracownika…

Zobacz więcej

Czy z konta VAT można zapłacić ZUS – metoda podzielonej płatności

Wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności od 1 listopada 2019 roku skutkuje gromadzeniem większych środków na rachunku VAT podatników, którzy nie mogą nimi dysponować w dowolny sposób. Do niedawna środki na koncie VAT mogły być przeznaczane wyłącznie na zobowiązania związane z podatkiem…

Zobacz więcej

Zakup kawy przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu te wydatki, które są związane z prowadzeniem działalności u siebie w domu. Co ważne, powinni precyzyjnie określić, w jakiej części nieruchomość ta i koszty z nią…

Zobacz więcej

Płatności firmowe z konta prywatnego – czy to możliwe?

Trudno sobie wyobrazić prowadzenie działalności gospodarczej bez konta bankowego. Jednak jest to możliwe. Konta bankowego nie muszą posiadać przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 10 osób, a ich ubiegłoroczny dochód nie przekroczył 2 mln euro. Przepisy pozwalają im na opłacanie składek ZUS…

Zobacz więcej

Krajowy System e-Faktur – nowość!

Krajowy System e-Faktur to proponowany przez Ministerstwo Finansów ogólnokrajowy program informatyczny, w którym przedsiębiorcy będą mogli wystawiać i otrzymywać elektroniczne faktury ustrukturyzowane. Z zapowiedzi resortu wynika, że ten, kto zdecyduje się wystawiać i przesyłać faktury przez Krajowy System e-Faktur (w…

Zobacz więcej

Kolejne ważne zmiany w CIT/PIT od 1 stycznia 2021 r.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie wiele zmian w podatku dochodowym (wprowadzonych ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne…

Zobacz więcej

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe

Tarcza branżowa 6.0 wprowadziła dla niektórych przedsiębiorców i zleceniobiorców możliwość uzyskania z ZUS pomocy w formie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego. Aby je otrzymać, trzeba spełnić określone warunki oraz złożyć w ZUS odpowiedni wniosek. Przedsiębiorcy                                                                     Tarcza branżowa 6.0 wprowadziła do specustawy…

Zobacz więcej

Czy zakup nowego środka trwałego może być rozliczany jako koszt remontu?

W związku z awarią specjalistycznej maszyny, konieczny był zakup nowego urządzenia tej samej marki o dokładnie tych samych parametrach (skalkulowane koszty remontu starej maszyny przekraczały bowiem cenę zakupu). W naszej ocenie, taka wymiana nie posiada charakteru inwestycyjnego, lecz jedynie odtworzeniowy.…

Zobacz więcej