VAT

Nietypowe środki transportu wykorzystywane w działalności gospodarczej

Stale rosnąca liczba samochodów skutkuje utrudnieniami w sprawnym poruszaniu się po drogach, zwłaszcza w centrum miast. Niekiedy rowerem czy motocyklem szybciej można dotrzeć do wyznaczonego celu, przy okazji oszczędzając na kosztach paliwa czy parkowania. Dlatego bywa, że przedsiębiorcy w uzasadnionych…

Zobacz więcej

Sprzedaż na odległość towarów importowanych oraz procedury szczególne – od 1 lipca 2021 r

Od 1 lipca 2021 r. obowiązują zmiany VAT w e-handlu z konsumentami, wprowadzone w ramach tzw. pakietu e-commerce (patrz: ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw; Dz.…

Zobacz więcej

Wydatki opłacone na rachunek spoza białej listy – czy można je ująć w kosztach uzyskania przychodu?

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawarła z kontrahentem krajowym (czynnym podatnikiem VAT) umowę najmu budynku magazynowego na czas określony. Jednorazowa wartość transakcji przekracza 15.000 zł. Podmiot dokonuje zapłaty za usługę najmu przelewem na rachunek spoza białej listy, przy czym nie złożył on…

Zobacz więcej

Nowa usługa e-Urząd Skarbowy

Ministerstwo Finansów udostępniło nową usługę jaką jest e-Urząd Skarbowy. E-Urząd Skarbowy to nowoczesny, ogólnodostępny kanał komunikacji na linii urząd skarbowy – klient, dostępny na stronie internetowej www.podatki.gov.pl. Jego celem jest szybkie i wygodne załatwienie spraw podatkowych, bez wizyty m.in. w urzędzie skarbowym. Jego…

Zobacz więcej

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju – jakie są obowiązki podatnika?

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z możliwości sprzedaży towarów poza granice naszego kraju. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju do państw Unii Europejskiej w ostatnich latach znacznie zyskała na popularności. Prowadząc ją z terytorium kraju, trzeba jednak mieć na uwadze, że…

Zobacz więcej

Ustalanie stawki VAT na towar/usługę – schemat postępowania

Generalną zasadą, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT jest opodatkowanie towarów i usług stawką podstawową, która w 2021 r. nadal wynosi 23%. Dla pewnych towarów i usług ustawodawca przewidział jednak niższe stawki podatkowe tj.: 8%, 5%, 0%. Ponadto w przepisach dotyczących VAT określono, iż dostawa niektórych towarów…

Zobacz więcej

Limit przychodu dla działalności nierejestrowanej w 2021 roku!

Od 2021 roku, limit przychodu dla działalności nierejestrowanej wzrósł wraz z kwotą minimalnego wynagrodzenia, która od 1 stycznia 2021 roku wynosi 2 800 zł brutto. Czy wiesz jaką kwotę przychodu można osiągać, aby nie rejestrować działalności gospodarczej? Odpowiedź w artykule!…

Zobacz więcej

Jesteś sprzedawcą internetowym? Przygotuj się na VAT OSS!

Unijny pakiet VAT dla e-commerce przynosi pewne zmiany dla sprzedawców internetowych, w tym dla operatorów interfejsów elektronicznych. Co oznacza VAT OSS, od kiedy będzie obowiązywał? Przeczytaj, jak się przygotować do nowych przepisów. Spis treści: Co to jest VAT OSS? Jakiego…

Zobacz więcej

Jak sporządzić wniosek o przesunięcie terminu instalacji kasy on-line?

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Od 1 maja 2019 r. sprzedaż na rzecz tych podmiotów powinna być, co do zasady, ewidencjonowana przy zastosowaniu kas…

Zobacz więcej