Zatrudnienie

Kiedy można rozwiązać stosunek pracy z długo chorującym pracownikiem

Usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy, spowodowana chorobą jest ochroną z art. 41 Kodeksu pracy. Zdarzają się sytuacje, kiedy niezdolność do pracy związana z tą chorobą trwa dłużej niż określone w przepisach okresy ochronne. W takim przypadku pracodawca ma prawo podjąć…

Zobacz więcej

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI I ZASIŁEK OPIEKUŃCY – OKRES WYCZEKIWANIA

Pracownicy, a także inni ubezpieczeni objęci ubezpieczeniem chorobowym, w razie choroby swojej lub członka rodziny albo macierzyństwa mają prawo do zasiłku chorobowego, opiekuńczego i macierzyńskiego. Moment, od którego nabywają to prawo, różni się w zależności od rodzaju świadczenia, a także…

Zobacz więcej

Zwolnienie od pracy na udział w szczepieniu, w tym przeciwko COVID-19

W prawie pracy przewidzianych jest wiele różnych zwolnień od pracy. Za czas wolny od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia bądź nie – w zależności od tego, jak stanowi konkretny przepis dotyczący danego zwolnienia. Udział w szczepieniu generalnie uzasadnia udzielenie…

Zobacz więcej

Dwa stanowiska pracy w ramach jednej umowy

W większości przypadków przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania jednego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy. Przepisy Kodeksu pracy nie zabraniają  powierzenia pracownikowi dodatkowej pracy w ramach tej samej lub innej umowy o pracę. Jeżeli dodatkowe obowiązki mają być wykonywane na…

Zobacz więcej

Status ubezpieczeniowy zatrudnionego w firmie członka rodziny

Często członkowie rodziny pomagają przedsiębiorcy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej. Generalnie pomoc takich osób w firmie uznawana jest za współpracę. Tym samym podlegają one ubezpieczeniom w ZUS na zasadach właściwych dla osób współpracujących przy prowadzeniu działalności gospodarczej. W taki też sposób rozlicza się…

Zobacz więcej

Pracownik z różnymi stopniami niepełnosprawności – z którego orzeczenia może skorzystać pracodawca.

W przypadku gdy pracownik posiada dwa ważne orzeczenia, np. jedno zaliczające go do grona osób o lekkim, a drugie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, pracodawca może samodzielnie dokonać wyboru, z tytułu której dysfunkcji wliczy go do stanu zatrudnienia i skorzysta z narzędzi wsparcia przewidzianych dla niego. Pracodawca…

Zobacz więcej

Najem sezonowy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Chociaż wiele osób, z uwagi na znoszenie przez kolejne kraje obostrzeń pandemicznych, zaplanowało już tegoroczne urlopy za granicą, nadal znaczna część czas letniego wypoczynku spędzi w kraju. Miejscem tego wypoczynku, poza hotelami i wyspecjalizowanymi ośrodkami, będą m.in.: apartamenty, kwatery, domki letniskowe oraz popularne od…

Zobacz więcej