ZUS

Kiedy można rozwiązać stosunek pracy z długo chorującym pracownikiem

Usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy, spowodowana chorobą jest ochroną z art. 41 Kodeksu pracy. Zdarzają się sytuacje, kiedy niezdolność do pracy związana z tą chorobą trwa dłużej niż określone w przepisach okresy ochronne. W takim przypadku pracodawca ma prawo podjąć…

Zobacz więcej

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI I ZASIŁEK OPIEKUŃCY – OKRES WYCZEKIWANIA

Pracownicy, a także inni ubezpieczeni objęci ubezpieczeniem chorobowym, w razie choroby swojej lub członka rodziny albo macierzyństwa mają prawo do zasiłku chorobowego, opiekuńczego i macierzyńskiego. Moment, od którego nabywają to prawo, różni się w zależności od rodzaju świadczenia, a także…

Zobacz więcej

Status ubezpieczeniowy zatrudnionego w firmie członka rodziny

Często członkowie rodziny pomagają przedsiębiorcy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej. Generalnie pomoc takich osób w firmie uznawana jest za współpracę. Tym samym podlegają one ubezpieczeniom w ZUS na zasadach właściwych dla osób współpracujących przy prowadzeniu działalności gospodarczej. W taki też sposób rozlicza się…

Zobacz więcej

Limit przychodu dla działalności nierejestrowanej w 2021 roku!

Od 2021 roku, limit przychodu dla działalności nierejestrowanej wzrósł wraz z kwotą minimalnego wynagrodzenia, która od 1 stycznia 2021 roku wynosi 2 800 zł brutto. Czy wiesz jaką kwotę przychodu można osiągać, aby nie rejestrować działalności gospodarczej? Odpowiedź w artykule!…

Zobacz więcej

Masz zaległość w ZUS? Złóż wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę.

Przedsiębiorcy mający zaległości w składkach ZUS w następstwie COVID-19 i którzy powinni z tego tytułu zapłacić odsetki, mogą wnioskować w ZUS o odstąpienie od pobierania tej opłaty. Kto może skorzystać z tej ulgi i jak o nią wnioskować? COVID-19 spowodował,…

Zobacz więcej

SPÓŁKA KOMANDYTOWA OPODATKOWANA PODATKIEM CIT

Od 1 stycznia 2021 r. a najpóźniej od 1 maja 2021 r. spółka komandytowa mająca siedzibę lub zarząd na terytorium RP stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Podatek dochodowy wynosi 19% podstawy opodatkowania albo 9% podstawy opodatkowania. Niższa…

Zobacz więcej

Nauka języków obcych w kosztach firmy

Bardzo często przedsiębiorcy współpracują z kontrahentami z zagranicy i wtedy oprócz dobrej oferty handlowej niezbędna może się okazać znajomość danego języka obcego. Wydatki na szkolenie przedsiębiorcy w zakresie kursów językowych nie zostały ujęte w ustawie o podatku dochodowym jako wyjątek…

Zobacz więcej

Obowiązek wymiany kas fiskalnych – przypomnienie

Do 30 czerwca 2021 roku część przedsiębiorców została zobligowana do wymiany obecnie stosowanych urządzeń fiskalnych na kasy fiskalne online. To już kolejny termin, którym początkowo był 31 grudnia 2020 roku. Jednak pandemia koronawirusa sprawiła, że Ministerstwo Finansów zdecydowało się na…

Zobacz więcej

KIEDY OBCOKRAJOWIEC MOŻE SIĘ STARAĆ O ZAŚWIADCZENIE A1

Obywatel państwa trzeciego może otrzymać zaświadczenie A1, jeśli legalnie zamieszkuje w państwie członkowskim i przemieszcza się pomiędzy państwami członkowskimi. Jeśli taka osoba nie zamieszkuje legalnie w państwie członkowskim, to nie jest objęta unijnymi przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W…

Zobacz więcej