Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj
Pracodawca może z obywatelem Ukrainy zawrzeć umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej wskazanej jako podstawa zatrudnienia w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę w Polsce.

Przy takim działaniu nie jest potrzebna ani zmiana dotychczasowego zezwolenia, ani uzyskanie nowego dokumentu legalizującego pobyt i pracę na terytorium naszego kraju. Stanowi o tym art. 119 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Powołany przepis przewiduje ponadto brak obowiązku modyfikacji dotychczasowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę lub otrzymania nowego w razie zmiany siedziby, miejsca zamieszkania, nazwy bądź formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcia pracodawcy albo jego części przez innego pracodawcę, a także przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.

Natomast jeśli chodzi o wynagrodzenie pracownika – obywatela Ukrainy, nie może być ono niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę oraz wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

W decyzji o udzieleniu tego zezwolenia wpisywane jest najniższe wynagrodzenie, które może otrzymywać obcokrajowiec na danym stanowisku (art. 118 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach). Jeżeli zatem w zezwoleniu, w którym  jest wskazana minimalna stawka godzinowa obowiązująca w 2019 r., czyli 14,70 zł dla umów zlecenia i  o świadczenie usług, to wobec zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę, należy zastosować ustawowe minimum płacowe dla stosunków pracy.

Czyli podsumowując – zawarcie umowy cywilnoprawnej w miejsce umowy o pracę nie wymaga wydania również nowego zezwolenia na pracę. 

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: