Wydatki a koszty uzyskania przychodu

Przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą zależy na ujęciu w kosztach uzyskania przychodów jak największej ilości wydatków, dzięki czemu będzie mógł zapłacić niższy PIT. Oczywiście muszą to być koszty, które są związane z prowadzoną firmą. Czy jednak zawsze można ująć w kosztach wydatki, które w naszej ocenie wydają się uzasadnione?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych „Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.” Powyższy przepis nie zawiera postanowień odnoszących się do wydatków na zakup okularów korekcyjnych. 

Aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu, powinien spełniać łącznie następujące warunki:

  • pozostawać w związku przyczynowo skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu;
  • być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu;
  • nie znajdować się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, enumeratywnie wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  • być właściwie udokumentowany.

Mogłoby się wydawać że odpowiedź jest oczywista, jednak pomimo braku w katalogu wyłączeniowym z kosztów w art. 23 ustawy o PIT z pomocą przychodzą interpretacje indywidualne oraz orzecznictwa sądów. Organy te utrzymują jednoznaczne stanowisko, z którego przedsiębiorcy mogą być niezadowoleni. Okularów korekcyjnych nie można zaliczyć do kosztów prowadzenia firmy, pomimo wskazania, że przedsiębiorca będzie używał ich wyłącznie do wykonywania obowiązków zawodowych, powyższy zakup jest uwarunkowany jego stanem zdrowia, tzn. wadą wzroku, która wymaga korekcji. Tego rodzaju koszt traktowany jest jako wydatek osobisty, niemający związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Oficjalne stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w tej sprawie

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Informacji Skarbowej (nr. 0113-KDIPT2-1.4011.12.2023.2.HJ) z dnia 8 marca 2023 r. Wnioskodawca zapytał, czy przysługuje mu prawo do zaliczenia do kosztów podatkowych wydatku na zakup okularów korekcyjnych ze względu na charakter pracy tzn. długotrwała praca przy komputerze, która jest głównym generatorem przychodu wnioskodawcy. stwierdzono:

 „(…)Odnosząc się do przedstawionego przez Pana opisu sprawy stwierdzić należy, że wydatek na zakup okularów korekcyjnych ma na celu przede wszystkim ochronę Pana zdrowia. Wydatki uwarunkowane stanem zdrowia osoby prowadzącej działalność gospodarczą należą do wydatków o charakterze osobistym. W sytuacji zaistnienia wady wzroku, czy też jej pogłębiania się, osoba fizyczna jest zmuszona do zakupu okularów korekcyjnych, niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też działalności takiej nie prowadzi. Tak więc, bezpośrednim celem, jaki jest związany z ponoszeniem tego rodzaju wydatków, jest ochrona wzroku, a nie osiągnięcie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Powyższy zakup jest uwarunkowany stanem Pana zdrowia, tzn. wadą wzroku, która wymaga korekcji, a więc jest wydatkiem o charakterze osobistym, niezależnym od prowadzenia działalności gospodarczej.(…)”.

Okulary korekcyjne a ulga rehabilitacyjna 

Przedsiębiorcy ze stopniem niepełnosprawności w związku z ulgą rehabilitacyjną mogą uwzględnić zakup okularów korekcyjnych w kosztach, jeżeli są one niezbędne do rehabilitacji oraz ułatwiają wykonywanie czynności życiowych (art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy).

Źródło: