Zanim założysz sezonowy biznes, sprawdź, czy będzie on spełniał warunki określone w ustawie Prawo
przedsiębiorców.

Zgodnie z przepisami jeżeli działalność:

  • prowadzona w sposób zorganizowany,
  • we własnym imieniu,
  • charakterze zarobkowym,
  • w sposób ciągły

wówczas konieczne jest jej zarejestrowanie. Co ważne, sezonowość takiego biznesu nie wpływa w żaden sposób na ten obowiązek.


Ważne jest również sprawdzenie, czy rodzaj prowadzonej działalności nie wymaga spełnienia
dodatkowych obowiązków formalnych, jak np. dokonanie rejestracji i uzyskanie zatwierdzenia przez
właściwego państwowego inspektora sanitarnego w przypadku, gdy podejmowana działalność
sezonowa będzie wiązała się z produkcją i wprowadzaniem do obrotu żywności (np. przy
przykładowej budce z goframi).


Innym przykładem może być obowiązek zdobycia koncesji na sprzedaż alkoholu, jeżeli działalność ma
polegać np. na sprzedaży piwa w ogródku przy plaży. 


Należy również zweryfikować czy nie jest prowadzona działalność która nie może korzystać ze
zwolnienia z VAT. Jeżeli przedsiębiorca jest zobowiązany do zarejestrowania jako czynny podatnik
VAT powinien przed dokonaniem pierwszej sprzedaży złożyć formularz VAT-R. Analogicznie należy
zweryfikować czy możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z kasy fiskalnej.

Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza w przypadku dokonywania sprzedaży na rzecz osób prywatnych w działalności sezonowej aby nie narazić się na konsekwencje podatkowe nienabijania sprzedaży na kasie fiskalnej.
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czy-wiesz-ze-sezonowa-dzialalnosc-gospodarcza-trzeba-
zarejestrowac