Jestem pracownikiem i codziennie dojeżdżam do pracy ok. 60 km własnym samochodem. Miesięcznie na paliwo wydaję ok. 550 zł. Czy związku z tym, w zeznaniu rocznym mam prawo ująć w formie kosztu dojazd do pracy własnym samochodem w wysokości miesięcznych wydatków?

Janusz, Lubin

Podatnikom, którzy uzyskują przychody ze stosunku pracy, przysługują w skali miesiąca ryczałtowe koszty na dojazdy w kwocie 139,06 zł (a rocznie 1668,72 zł), pod warunkiem, że miejsce zamieszkania położone jest poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy. Dodatkowo podatnicy nie mogą otrzymywać dodatku za rozłąkę. Natomiast, gdy podatnik uzyskuje przychody od więcej niż jednego zakładu pracy, koszty uzyskania przychodów nie mogą być wyższe niż 2502,56 zł za dany rok podatkowy.

Należy jednak pamiętać, że możliwość ujęcia w zeznaniu faktycznie poniesionych wydatków została przewidziana wyłącznie w odniesieniu do dojazdów do zakładu lub zakładów pracy, środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej. Dodatkowo takie wydatki muszą być udokumentowane imiennymi biletami okresowymi.

Reasumując, wydatki na dojazd do pracy własnym samochodem mogą zostać uwzględnione w zeznaniu rocznym, ale tylko do wysokości przysługującego ryczałtu.

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dojazd-do-pracy-wlasnym-samochodem-a-zeznanie-roczne