Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Unijny pakiet VAT dla e-commerce przynosi pewne zmiany dla sprzedawców internetowych, w tym dla operatorów interfejsów elektronicznych. Co oznacza VAT OSS, od kiedy będzie obowiązywał? Przeczytaj, jak się przygotować do nowych przepisów.

Spis treści:

 1. Co to jest VAT OSS?
 2. Jakiego rodzaju sprzedaży dotyczy VAT OSS?
 3. Jak zarejestrować się do VAT OSS?
 4. Czy VAT IOSS ma coś wspólnego z VAT OSS?
 5. Internetowe platformy handlowe/interfejsy elektroniczne w obliczu VAT OSS
 6. Kiedy platforma elektroniczna będzie uznana za dostawcę odpowiedzialnego za VAT?
 7. Kiedy platforma elektroniczna nie będzie uznanym dostawcą odpowiedzialnym za VAT?

Od 1 lipca 2021 roku szykują się zmiany w zakresie VAT dla sprzedawców internetowych (w tym operatorów interfejsów elektronicznych). Jedną z nich jest VAT OSS. Czy wiesz, na czym polega i których przedsiębiorców będzie dotyczył?

Co to jest VAT OSS?

VAT OSS to rozszerzenie istniejącego obecnie VAT-MOSS na grupę sprzedawców internetowych, w tym operatorów interfejsów elektronicznych.

VAT OSS (one stop shop), który zacznie funkcjonować od 1 lipca 2021 roku, obejmie już nie tylko podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne (TNE/TBE), ale również tych przedsiębiorców, którzy sprzedają towary przez Internet dla osób fizycznych z krajów unijnych. Tym samym VAT OSS zastąpi dotychczasowy VAT MOSS.

Powyższa zmiana wprowadza również do polskiej ustawy VAT nowe pojęcie, jakim jest wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) zastępując dotychczasową sprzedaż wysyłkową (z i na terytorium kraju).

Dostawa w ramach WSTO dotyczy towarów, które znajdują się na terytorium UE (mogą być to towary wyprodukowane w UE lub towary, które zostały już dopuszczone do swobodnego obrotu w UE.

Przypomnijmy, że obecnie przedsiębiorcy, którzy sprzedają towary na odległość do osób fizycznych z innych krajów Unii Europejskiej powyżej określonego progu (25 000 – 100 000 euro, w zależności od państwa członkowskiego) muszą zarejestrować się i zapłacić VAT w państwie członkowskim kupującego.

Od 1 lipca 2021 r. limity te zostaną zniesione i zastąpione nowym ogólnounijnym progiem w wysokości 10 000 euro netto lub jego równowartości wyrażonej w walucie krajowej państwa członkowskiego. Dla przedsiębiorców posiadających siedzibę działalności gospodarczej tylko w Polsce równowartość 10 000 euro została ustanowiona na 42 000 zł.

Poniżej tego progu, przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży towarów na odległość dla osób fizycznych w UE mogą nadal podlegać VAT w państwie członkowskim, w którym posiadają siedzibę (w swoim państwie), czyli stosować krajowe zasady.

Jeśli natomiast sprzedaż na rzecz powyższych podmiotów przekroczy 10 000 euro, przedsiębiorca będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT w państwie członkowskim kupującego. Będzie mógł jednak zarejestrować się do VAT OSS na terenie tzw. państwa identyfikacji, czyli tego, w którym ma zarejestrowaną działalność. W ten sposób będzie mógł składać kwartalnie jedną deklarację VAT i opłacać należny podatek w innych państwach członkowskich za pośrednictwem państwa identyfikacji.

Decydując się na skorzystanie z VAT OSS, należy stosować ten system we wszystkich państwach członkowskich. Nie można wybrać dla celów VAT OSS – tylko niektórych państw, dla których dokonywana jest sprzedaż.

Jakiego rodzaju sprzedaży dotyczy VAT OSS?

VAT OSS jest przeznaczony dla:

 1. firm mających siedzibę w Unii Europejskiej dokonujących:
  1. transgranicznych dostaw usług dla osób fizycznych, na terytorium innego państwa unijnego, niż to, w którym sprzedawca ma siedzibę,
  1. sprzedaży towarów na odległość do krajów unijnych.
 1. firm niemających siedziby w UE dokonujących sprzedaży towarów na odległość nabywcom z UE,
 2. operatorów elektronicznych interfejsów (mających siedzibę w UE lub poza UE) ułatwiających dostawę towarów (tzw. uznani dostawcy) dokonujących:
  1. sprzedaży towarów na odległość w UE,
  1. niektórych krajowych dostaw towarów.

Jak zarejestrować się do VAT OSS?

Każde państwo członkowskie UE będzie miało internetowy portal OSS, w którym sprzedawcy internetowi (w tym interfejsy elektroniczne) mogą zarejestrować się od 1 kwietnia 2021 r. Dokonać rejestracji będzie można w dowolnym momencie, także po 1 kwietnia.

Czy VAT IOSS ma coś wspólnego z VAT OSS?

VAT OSS jest dedykowany dla sprzedawców dokonujących dostawy towarów na odległość wewnątrz UE, natomiast VAT IOSS dotyczy sprzedaży na odległość towarów importowanych z krajów pozaunijnych.

Powyższe zmiany wprowadzają kolejne nowe pojęcie do ustawy o VAT, jakim jest SOTI (sprzedaż na odległość towarów importowanych). SOTI ma zastosowanie do towarów importowanych (z wyjątkiem nowych pojazdów lub towarów zmontowanych i zainstalowanych), które są wysyłane z państwa spoza UE do państwa unijnego, na rzecz osób fizycznych (B2C).

Sprzedawcy internetowi i platformy elektroniczne prowadzące sprzedaż na odległość towarów importowanych z krajów trzecich (np. Chin, czy USA) klientom w UE o wartości nieprzekraczającej w jednej przesyłce 150 euro będą mogli skorzystać z punktu kompleksowej obsługi importu, czyli właśnie IOSS (import one stop shop) do deklarowania i płacenia podatku VAT. W tej sytuacji odpowiedzialność za pobór VAT nie spadnie na operatorów pocztowych i kurierów.

W przypadku sprzedawców lub platform handlowych, którzy nie zarejestrują się w IOSS, właściwe organy będą pobierać podatek VAT od importu towarów o niskiej wartości, tak samo jak podatek VAT jest pobierany teraz od towarów o wyższej wartości w urzędzie celnym. Klienci w UE otrzymają zakupiony towar dopiero po zapłaceniu podatku VAT.

Sprzedawcy zarejestrowani w IOSS będą zobowiązani naliczać podatek VAT przy sprzedaży towarów importowanych przeznaczonych dla kupującego w państwie członkowskim UE. Stawka VAT to stawka obowiązująca w państwie członkowskim UE, do którego mają zostać dostarczone towary.

Powyższe oznacza, że od 1 lipca 2021 r. zniesione zostanie zwolnienie z podatku VAT w przypadku importu towarów o wartości nieprzekraczającej 22 euro. W rezultacie wszystkie towary importowane do UE z krajów poza unijnych będą podlegać podatkowi VAT.

Internetowe platformy handlowe/interfejsy elektroniczne w obliczu VAT OSS

Zmiany dotkną również przedsiębiorców dokonujących sprzedaży za pomocą interfejsów elektronicznych/internetowych platform handlowych. Jeżeli sprzedaż towarów nabywcom w UE jest ułatwiana za pośrednictwem interfejsu elektronicznego, uznaje się, że właściciel interfejsu dokonał sprzedaży i co do zasady to na nim ciążyć będzie odpowiedzialność za odprowadzenie podatku VAT.

Transakcje dokonywane poprzez interfejs elektroniczny będą podlegać opodatkowaniu VAT w przypadku pośredniczenia portalu między dostawcą towarów niemającym siedziby w UE na rzecz kupujących w UE. Zasada ta obejmie wewnątrzunijną sprzedaż towarów na odległość (WSTO) oraz krajowe dostawy towarów.

Wprowadzając odpowiedzialność za podatek na platformy handlowe online, organy podatkowe będą teraz mogły żądać podatku VAT należnego z tytułu sprzedaży od takich domów realizacji zamówień z tych platform handlowych, które ułatwiły transakcję.

Przez interfejsy elektroniczne należy rozumieć dowolne urządzenie lub oprogramowanie pozwalające na nawiązanie kontaktu pomiędzy użytkownikiem będącym sprzedawcą a użytkownikiem dokonującym zakupu. Pojęcie to ma szeroki zakres i obejmuje m.in. strony internetowe, portale, portale elektroniczne, platformy, platformy handlowe, interfejsy oprogramowania aplikacji (API).

Informacje unijne dotyczące zmian wskazują, że przepis dotyczący internetowych platform handlowych ma w założeniu objąć swoim zakresem przyszłe zmiany technologiczne w rozwijającym się dynamicznie obszarze handlu elektronicznego (e-handlu /e-commerce) stąd powyższe wyliczenie – co należy rozumieć przez interfejsy – ma tylko charakter przykładowy i nie jest to katalog zamknięty.

Odpowiedzialność za rozliczenie podatku VAT będzie przerzucona na te podmioty, jeśli bazowy dostawca spoza Unii nie dopełni swojego obowiązku wobec VAT.

W obliczu nowych regulacji internetowe platformy handlowe ułatwiające dostawy towarów będą uznawane za dostawców.

Kiedy platforma elektroniczna będzie uznana za dostawcę odpowiedzialnego za VAT?

Jako uznanego dostawcę odpowiedzialnego za rozliczenie VAT należy rozumieć przedsiębiorców dokonujących:

 • sprzedaży na odległość towarów importowanych do UE o wartości nieprzekraczającej 150 euro,
 • dostawy towarów do klientów w UE, niezależnie od ich wartości importowanych od sprzedawców niemających siedziby w UE (obejmuje to zarówno dostawy krajowe, jak i sprzedaż na odległość w UE).

Kiedy platforma elektroniczna nie będzie uznanym dostawcą odpowiedzialnym za VAT?

Elektroniczny interfejs ułatwiający sprzedaż nie zostanie uznanym dostawcą, a tym samym nie będzie odpowiedzialny za VAT dla następujących transakcji:

 • dostawy towarów w przesyłkach, których wartość przekracza 150 euro, importowanych do UE, niezależnie od tego, gdzie bazowy dostawca ma siedzibę;
 • dostawy towarów dostarczanych klientom w UE, niezależnie od ich wartości, w przypadku gdy bazowy dostawca ma siedzibę w UE.

Najważniejsze pytania

 1. ?VAT OSS – co to jest?

To rozszerzenie VAT MOSS na sprzedawców internetowych i operatorów interfejsów elektronicznych.

 • ?Od kiedy wchodzi w życie VAT OSS?

Od 1 lipca 2021 r.

 • ?Czym jest wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów?

Dostawa w ramach WSTO dotyczy towarów, które znajdują się na terytorium UE (mogą być to towary wyprodukowane w UE lub towary, które zostały już dopuszczone do swobodnego obrotu w UE.

 • ?Kogo dotyczy VAT OSS?

Firm mających siedzibę w UE, które dokonują transgranicznych dostaw usług dla osób fizycznych, na terytorium innego państwa unijnego, niż to, w którym sprzedawca ma siedzibę i sprzedaży towarów na odległość do krajów unijnych, a także firm, które nie mają siedziby w UE dokonujących sprzedaży towarów na odległość nabywcom z UE, operatorów elektronicznych interfejsów ułatwiających dostawę towarów.

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: