Dla celów podatku VAT, aby uznać pojazd za ciężarowy, musi on spełniać wymagane ustawą kryteria. Zgodnie z ustawą o VAT samochodem ciężarowym jest pojazd o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony lub samochód o masie całkowitej poniżej 3,5 tony, ale spełniający dodatkowe wymogi, m.in:

  • pojazdy samochodowe mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, typu wielozadaniowy, van
  • pojazdy samochodowe, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków,
  • pojazdy samochodowe, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
  • pojazdy specjalne – jeżeli z wyciągu ze świadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, wynika, że jest to pojazd specjalny,
  • pojazdy samochodowe konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą.


Dodatkowo z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym musi wynikać powyższe przeznaczenie.


Nie należy zatem się sugerować wpisem w dowodzie rejestracyjnym, ponieważ od 2011 roku obowiązują inne przepisy (samochód osobowy z kratką nie jest traktowany jak ciężarowy). Jeżeli pojazd nie spełnia wymaganych kryteriów, to należy uznać go za osobowy.


Źródło:
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl