Koszty reprezentacji

Początkowo wydatki w celu uznania za koszty reprezentacji musiały odznaczać się cechami takimi jak:

  • wywoływanie pozytywnego wrażenia,
  • okazałość,
  • ponadprzeciętna miara.

Prezenty dla klientów

W sytuacji gdy prezenty dla kontrahentów zawierają logo firmowe, uznawane są za zwykłe koszty reklamy i może zostać od takich wydatków odliczony podatek VAT (w przypadku czynnych podatników VAT) oraz wydatek może zostać zaliczony do kosztów firmowych.

W sytuacji gdy prezenty nie posiadają logo firmowego, należy je potraktować jako koszty reprezentacji, czyli wydatek nie może zostać zaliczony do kosztów firmowych.

Podarowanie swojemu klientowi alkoholu z logo firmowym stanowi wydatek zaliczany do reprezentacji, którego nie można zaliczyć do kosztów.

Wyjątek stanowi podarowanie alkoholu własnego wyrobu, który zawiera logo firmowe. Praktyka ta może być stosowana np. w odniesieniu do winnic.

Posiłki i odzież dla pracowników

Wydatki na odzież, posiłki regeneracyjne czy napoje dla pracowników pracujących w warunkach szczególnych mogą być zaliczane do kosztów firmowych. Fakt ten wynika z art. 2377 § 1 Kodeksu pracy, gdzie czytamy: Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

  • jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu;
  • ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Koszty reprezentacji a podatek VAT

Co do zasady wydatki na reprezentację nie mogą stanowić kosztu podatkowego (art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT), jednakże możliwe jest od takich wydatków odliczenie podatku VAT (art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Wyjątek w tej kwestii stanowią usługi noclegowe i gastronomiczne, w tych dwóch przypadkach nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, o czym stanowi art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

Wydatki na reklamę

Za reklamę uznaje się rozpowszechnianie informacji o danej firmie, produkcie czy usłudze w celu zwrócenia na nie uwagi. Reklama ma dodatkowo na celu uwypuklenie zalet i zachęcenia do zakupu. Reklama może przybierać wiele form, np. ogłoszenie w gazecie, radiu czy telewizji, plakaty, ulotki, reklamy banerowe, artykuły sponsorowane oraz wręczane potencjalnym nabywcom próbek produktów. Przepisy nie zabraniają ujmowania w kosztach wydatków na reklamę, ponieważ mają one na celu pozyskanie nowego źródła przychodu.

Co do zasady koszty reprezentacji nie mogą stanowić kosztu podatkowego, możliwe jest jednak odliczenie podatku VAT od takich wydatków. Wyjątek w tej kwestii stanowią wydatki na gastronomię i usługi hotelowe, od których w żadnym przypadku nie jest możliwe odliczenie podatku VAT.

W odniesieniu do kosztów reklamy, te mogą stanowić koszt firmowy. Możliwe jest również odliczenie podatku VAT od takich wydatków

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-koszty-reprezentacji-i-reklamy-a-koszt-uzyskania-przychodu