Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Okresy zatrudnienia w świadectwie pracy

Szczegółową treść świadectwa pracy reguluje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy. Dokument ten ma potwierdzać okresy zatrudnienia, rodzaj (lub rodzaje) prac jakie były w tym czasie wykonywane, wymiar czasu pracy, a także informować o zakresie, w jakim pracownik korzystał z uprawnień pracowniczych.

Które okresy nieskładkowe wykazać w świadectwie pracy?

Z treści rozporządzenia wynika, że w świadectwie pracy pracodawca podaje m.in. okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia, uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty.
Katalog okresów nieskładkowych wskazuje ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wśród okresów nieskładkowych art. 7 ustawy wymienia m.in. okresy pobierania:

  • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy tzw. wynagrodzenia chorobowego wypłaconego na podstawie na podstawie art. 92,
  • zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego,
  • świadczenia rehabilitacyjnego,
  • świadczeń wymienionych w lit. b i c po ustaniu obowiązku ubezpieczenia;
  • renty chorobowej po ustaniu zatrudnienia w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub po ustaniu obowiązku ubezpieczenia społecznego z innego tytułu.

Czy wykazać w świadectwie pracy zasiłek opiekuńczy?

Jednym z okresów nieskładkowych uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty jest, m.in. okres pobierania zasiłku opiekuńczego. Jest to okres, w którym pracownik nie może wykonywać pracy ponieważ sprawuje opiekę nad dzieckiem (chorym do lat 14 lub zdrowym o lat 8) lub innym chorym członkiem najbliższej rodziny.

Może zdarzyć się tak, że pracownik nie wykonuje pracy z powodu sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem, jednak za ten czas nie zostaje mu wypłacony zasiłek opiekuńczy z uwagi na to, że nie złożył wniosku o ten zasiłek. W takim przypadku nie powinno wykazywać się tego okresu nieskładkowego w świadectwie pracy.

Co warto podkreślić, bezwzględnym warunkiem zaliczenia wyżej wymienionych okresów do okresów nieskładkowych jest rzeczywiste pobieranie ww. świadczeń.

Należy tu także wspomnieć, że okresami nieskładkowymi nie są okresy nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, a także okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za które pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

Źródło: https://monikasmulewicz.pl/

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: