Drogi pracodawco z nowym rokiem 2020 czekają Cię wyższe koszty dotyczące zatrudnienia pracowników. Z dniem 10.09.2019 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie aż o 15,60% i będzie wynosiło 2600 zł brutto, czyli o 350 zł brutto więcej niż w bieżącym roku. Stawka godzinowa, która obowiązuje w bieżącym roku w kwocie 14,70 zł brutto, wzrośnie w 2020 roku aż do 17,00 zł brutto za godzinę.


Poniżej przedstawiamy  parę przykładów, jak będą się kształtować koszty zatrudnienia minimalnego wynagrodzenia w zależności od wykonywanego etatu przez pracownika:


1. Kalkulacja wynagrodzenia dla pracownika będącego na pełnym etacie w 2020 r.:
-wynagrodzenie brutto wyniesie 2600,00 zł (w roku 2019 wynosiło 2250,00 zł),
-wynagrodzenie netto wyniesie 1920,63 zł (w roku 2019 wynosiło 1673,79 zł),
-całkowity koszt zatrudnienia wyniesie 3132,48 (w roku 2019 wynosiło 2710,80 zł).


2. Kalkulacja wynagrodzenia dla pracownika będącego na 1/2 etatu w 2020 r.:
-wynagrodzenie brutto wyniesie 1300,00 zł (w roku 2019 wynosiło 1125,00 zł),
-wynagrodzenie netto wyniesie 1002,81 zł (w roku 2019 wynosiło 887,95 zł),
-całkowity koszt zatrudnienia wyniesie 1534,39 (w roku 2019 wynosiło 1327,83 zł).


3. Kalkulacja wynagrodzenia dla pracownika będącego na 1/4 etatu w 2020 r.:
-wynagrodzenie brutto wyniesie 650,00 zł (w roku 2019 wynosiło 562,50 zł),
-wynagrodzenie netto wyniesie 551,77 zł (w roku 2019 wynosiło 485,38 zł),
-całkowity koszt zatrudnienia wyniesie 767,20 (w roku 2019 wynosiło 663,91 zł).


4. Kalkulacja wynagrodzenia dla pracownika będącego na 1/8 etatu w 2020 r.:
-wynagrodzenie brutto wyniesie 325,00 zł (w roku 2019 wynosiło 282,25 zł),
-wynagrodzenie netto wyniesie 280,44 zł (w roku 2019 wynosiło 242,69 zł),
-całkowity koszt zatrudnienia wyniesie 383,60 (w roku 2019 wynosiło 331,96 zł).


Podsumowując, koszty zatrudnienia pracownika na minimalnej krajowej w 2020 r. wzrosną kolosalnie w stosunku do bieżącego roku. Sprawdźmy zatem, jak będzie się przedstawiać koszt wynagrodzenia za usługę na umowie zlecenia w 2020 r., na której zleceniobiorca wykona usługę w ciągu 168 h w danym miesiącu, czyli będzie to stanowić przeciętną liczbę godzin w miesiącu, jaką pracownik musi przepracować na pełnym etacie. Dla 168 godzin wynagrodzenie za zlecenie w danym miesiącu w 2020 r. będzie się kształtować następująco:


– wynagrodzenie brutto wyniesie 2856,00 zł (przy umowie o pracę wyniosłoby na minimalnej krajowej 2600,00 zł brutto)
– wynagrodzenie netto z dobrowolną składką chorobową wyniesie 2098,64 zł (przy umowie o pracę wyniosłoby na minimalnej krajowej 1920,63 zł brutto)
-całkowity koszt wyniesie 3440,92 zł (przy umowie o pracę wyniósłby na minimalnej krajowej 3132,48 zł brutto)

Z powyższego przykładu możemy wywnioskować, że poniesiesz wyższe koszty wynagrodzenia za zleceniobiorcę niż za pracownika, który będzie zatrudniony na pełnym etacie.

Źródło: www.gofin.pl