Likwidacja karty podatkowej w ramach Polskiego Ładu

Art. 65 ustawy wprowadzającej Polski Ład jasno wskazuje, że od 1 stycznia 2022 roku podatnicy tracą prawo do złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Co ważne, forma opodatkowania kartą podatkową może być kontynuowana przez podatników stosujących ją w roku 2021, tj. na dzień 31 grudnia 2021.

Nowe firmy utworzone począwszy od 1 stycznia 2022 roku nie będą mogły zastosować opodatkowania w formie karty podatkowej.

Możliwość zastosowania karty podatkowej w 2022 roku

Generalnie firmy, który obecnie są opodatkowane według:

  • zasad ogólnych (skala podatkowa);
  • podatku liniowego;
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

nie mają możliwości zmiany formy opodatkowania na kartę podatkową przed końcem 2021 roku. Taka opcja na ten moment dotyczy wyłącznie firm nowo zarejestrowanych, które zostaną założone do 31 grudnia 2021 roku i skorzystają z opodatkowanie kartą podatkową.

Alternatywą może być również likwidacja działalności i ponowne jej założenie z zastosowaniem opodatkowania w formie karty podatkowej. Przy czym ważne jest, by zakończenie działalności nie było pozorne, podjęte jedynie w celu uzyskania korzystnych skutków podatkowych. Kluczowe jest faktyczne zlikwidowanie firmy zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

Polski Ład: karta podatkowa a składka zdrowotna

W ramach Polskiego Ładu podmioty opodatkowane kartą podatkową dotknie jeszcze jedna zmiana dotycząca składki zdrowotnej. Mianowicie od 2022 roku składka zdrowotna dla kartowiczów będzie obejmowała 9% podstawy minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2022 roku tzw. najniższa krajowa wyniesie 3010 zł brutto, a więc składka podlegająca zapłacie to 270,90 zł.

Żródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-likwidacja-karty-podatkowej-kto-pozostanie-na-niej-po-2022-roku