Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

1. W jakiej wysokości odliczyć VAT od kosztów naprawy?

 

Podatnik otrzymał od ubezpieczyciela z tytułu szkody komunikacyjnej odszkodowanie w kwocie netto z faktury dotyczącej naprawy samochodu osobowego. Czy w tej sytuacji podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 50% VAT z ww. faktury?

Powypadkowa naprawa samochodu osobowego wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej związana jest niewątpliwie z tą działalnością, a więc podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego (vide: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 8 lipca 2011 r., nr ILPP2/443-351/09/11-S/AK).

Z tym, że ustawodawca z dniem 1 kwietnia 2014 r. wprowadził ograniczenia w zakresie odliczania VAT z tytułu wydatków (m.in. dotyczących naprawy pojazdów) ponoszonych w stosunku do samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych podatnika. W takim przypadku podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w kwocie stanowiącej 50% kwoty podatku z faktury (stosownie do art. 86a ust. 1 pkt 1 i art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT). Nie ma przy tym znaczenia, czy podatnik faktycznie wykorzystuje ww. samochód do celów firmowych w 50%, czy w innej części. Ustawodawca bowiem dla tego rodzaju samochodów przyjął pewne uproszczenie opierające się na założeniu, że samochody te są wykorzystywane w 50% „biznesowo”. Ponadto bez znaczenia dla odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie pozostaje fakt, czy podatnik wykupił dobrowolne ubezpieczenie pojazdu, czy też nie.

Natomiast podatnik ma prawo do pełnego odliczenia VAT z tytułu powypadkowej naprawy samochodu osobowego w przypadku, gdy samochód ten jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (o czym stanowi art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT). Zaś samochód osobowy jest uznawany za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli sposób wykorzystywania tego pojazdu przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach jego używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (w myśl art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT).

Jeżeli zatem przedmiotowy samochód osobowy jest wykorzystywany przez Czytelnika zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych, może on odliczyć 50% kwoty VAT z faktury dokumentującej jego powypadkową naprawę. Jeśli natomiast samochód ten jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej w powyższym rozumieniu Czytelnikowi przysługuje pełne odliczenie VAT w tym zakresie.

 

 

2. Sprzedaż samochodu po naprawie powypadkowej

 

Prowadzę działalność opodatkowaną VAT i dla jej celów użytkowałem samochód. Z powodu kolizji drogowej samochód był remontowany. Czy mogłem odliczyć VAT z faktury za powypadkową naprawę tego samochodu, jeśli w kilka dni po naprawie został on sprzedany ze stawką zwolnioną (sprzedaż miała miejsce przed 31 marca br.)?

W sytuacji opisanej w pytaniu podatnikowi przysługiwało przed sprzedażą samochodu prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej naprawę tego samochodu. Z tym, że późniejsza sprzedaż samochodu w drodze czynności zwolnionej od podatku (i to zaledwie w kilka dni po jego naprawie) stanowiła zdarzenie powodujące konieczność korekty uprzednio odliczonego podatku naliczonego w trybie art. 91 ust. 7 ustawy o VAT. Powyższe wiąże się z tym, że w chwili dokonania odliczenia zakup wynikający z faktury dotyczącej naprawy samochodu (nabycie usługi wraz z częściami) służył czynnościom opodatkowanym VAT (tak wynika z pytania). Natomiast z chwilą sprzedaży tego samochodu podlegającej zwolnieniu z VAT doszło do zmiany tego prawa. Tym samym należy uznać, że nastąpiła zmiana przeznaczenia zakupionych towarów/usług, które nie zostały ostatecznie „skonsumowane” do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

W przepisach ustawy o VAT nie ma wyraźnych regulacji odnoszących się do obowiązku korekty podatku naliczonego w stosunku do poniesionych przez podatnika (przed datą sprzedaży) zakupów służących naprawie samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej. Trzeba jednak pamiętać, że przepis art. 91 ust. 7 ustawy o VAT odnosi się do każdego towaru/usługi, a nie tylko do środków trwałych. Z tym, że nie każda usługa jest przedmiotem korekty w ww. trybie, a tylko taka, która uprzednio była wykorzystana do działalności opodatkowanej i dokonano w związku z nią odliczenia podatku naliczonego, a następnie podatnik dokonał zmiany jej przeznaczenia i wykorzystał ją do działalności zwolnionej od podatku (vide: wyrok NSA z dnia 25 września 2008 r., sygn. akt I FSK 1045/07, orzeczenie prawomocne). Korekta więc jest obowiązkowa w razie zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, o ile wcześniej dana usługa nie wygasła (vide: wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 maja 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 2741/08, orzeczenie prawomocne).

Tym samym – zdaniem redakcji – Czytelnik powinien skorygować uprzednio odliczony VAT z tytułu wydatków związanych z powypadkową naprawą samochodu, który w odstępie kilku dni po naprawie został sprzedany. Natomiast jeśli Czytelnik do tej pory nie odliczył podatku VAT od naprawy samochodu, to wskazana jest rezygnacja z tego prawa, dzięki czemu nie będzie on zobowiązany do korekty podatku w związku ze sprzedażą tego samochodu.

 

 

Źródło: www.gofin.pl

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: