Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Drogi Podatniku, jaki jest stan zatrudnienia w Twojej firmie? Czy na dzień 31.12.2018 roku wyniósł 250 pracowników?

Jeśli tak, masz obowiązek od 01.07.2019 roku wdrożyć pracowniczy plan kapitałowy dla swoich pracowników.

Pracowniczy plan kapitałowy jest nową formą gromadzenia oszczędności, z której uczestnicy będą mogli skorzystać po ukończeniu 60 roku życia. Środki na składkę PPK są współfinansowane przez pracowników i pracodawcę.  W bieżącym roku, od 01.07.2019 r. do wdrożenia pracowniczego planu kapitałowego mają obowiązek firmy zatrudniają na dzień 31.12.2018 r. powyżej 250 pracowników. Natomiast co 6 miesięcy próg pracowników będzie się obniżał, co spowoduje, że przystąpią do programu kolejne firmy (pamiętaj, już od 01.01.2020 r., obowiązek opłacania składki PPK będzie spoczywał na pracodawcach zatrudniających powyżej 50 pracowników).

Podstawowa wpłata na składkę PPK finansowana przez Ciebie, jako pracodawcę będzie wynosiła 1,5% z wynagrodzenia pracownika, natomiast pracownik ze swojego wynagrodzenia będzie musiał odprowadzić składkę w wysokości 2%. Sfinansowana przez Ciebie składka, stanowi dla pracownika przychód, od którego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.

Pracowniczy plan kapitałowy nie wiąże się dla Ciebie wyłącznie z opłaceniem dodatkowej składki, po Twojej stronie również jest wybór instytucji finansowej, która będzie gromadziła i inwestowała zgromadzone środki Twoich pracowników. Do wybory będziesz miał instytucje finansowe, które zostały umieszczone w ewidencji PPK:

– Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych;

– Fundusze Emerytalne zarządzane przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne;

– Pracownicze Towarzystwa Emerytalne;

– Zakład Ubezpieczeń.

Musisz jednak pamiętać, jeżeli w Twojej firmie występują związki zawodowe, Twój wybór jest uzależniony od porozumieniu z osobami reprezentującymi tę grupę pracowniczą.  Po dokonaniu wyboru instytucji finansowej, zawieracie umowę o zarządzanie PPK. Kolejnym krokiem jest zawarcie w imieniu i na rzecz pracowników umowy o prowadzenieu PPK z wybraną instytucją finansową. Powyższe umowy należy podpisać w określonym terminie zgodnie z art. 134 ust. 2 i 3 ustawy o PPK:

-umowy o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający musi zawrzeć w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia, od którego stosuje się do niego ustawę, w imieniu i na rzecz osoby będącej w tym dniu osobą zatrudnioną, chyba że osoba ta przed upływem tego terminu złoży deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w PPK,

-umowy o zarządzanie PPK podmiot zatrudniający musi podpisać nie później niż 10 dni roboczych przed upływem terminu, o którym była mowa powyżej.

Uczestnictwo w opłacaniu składki na PPK jest dobrowolne, w każdej chwali pracownik może na pisemnej zgodnie zrezygnować z uczestnictwa w programie,  jednak co 4 lata będziesz musiał pracownika poinformować o ponownym przystąpieniu do programu. Pracownik w każdej chwili może podjąć pisemną decyzję o ponownym uczestnictwie w programie PPK.

Podatniku, zapamiętaj, że nowo wdrożony program PPK będzie kontrolowany przez Państwową Inspekcję Pracy, niewywiązanie się z obowiązków będzie skutkowała narzuceniem kary pieniężnej w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł.

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: