Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Jeśli w wyniku strajku nauczycieli doszło do zamknięcia szkoły lub przedszkola, do których uczęszcza dziecko osoby ubezpieczonej, i w efekcie osoba ta zmuszona jest do przerwania pracy w celu zapewnienia opieki swojemu dziecku, może ubiegać o przyznanie prawa do zasiłku opiekuńczego.

Świadczenie to przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Do okoliczności uzasadniających przyznanie tego świadczenia zalicza się m.in. nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.

Zdaniem ZUS, zaprezentowanym w komentarzu do ustawy zasiłkowej, dostępnym na stronie internetowej www.zus.pl, za nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub szkoły, do których uczęszcza dziecko uważa się takie zamknięcie tych placówek, o którym ubezpieczony został zawiadomiony w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem ich zamknięcia.

W celu uzyskania prawa do zasiłku opiekuńczego rodzic musi przedłożyć swojemu płatnikowi składek (np. pracodawcy lub zleceniodawcy) albo ZUS (np. w przypadku osób prowadzących własną działalność pozarolniczą) stosowne dokumenty. W omawianej sytuacji, zgodnie z § 27 i  § 29 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków, podstawą do wypłaty tego świadczenia będą:

  • wniosek o zasiłek opiekuńczy, zawierający dane określone w załączniku nr 6 do przywołanego rozporządzenia – najlepiej jest skorzystać z gotowego formularza Z-15A oraz
  • oświadczenie ubezpieczonego o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do którego uczęszcza dziecko.

Płatnikowi zasiłku przysługuje prawo do skontrolowania ubezpieczonego w zakresie prawidłowości wykorzystywania zwolnienia od pracy.

Podstawowe informacje dotyczące zasiłku opiekuńczego w razie nieprzewidzianego zamknięcia szkoły lub przedszkola

1. Ze świadczenia tego mogą skorzystać wyłącznie osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu (obowiązkowo lub na zasadzie dobrowolności).

2. Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, a świadczenie wypłaca się temu z rodziców, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres.

3. Zasiłek opiekuńczy przysługuje:

  • od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, a więc bez okresu wyczekiwania,
  • wyłącznie na dziecko w wieku do ukończenia 8 lat,
  • nie dłużej niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym (w tym łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi chorymi członkami rodziny),
  • o ile nie ma innych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mogących zapewnić opiekę dziecku.
    4. Miesięczna wysokość zasiłku opiekuńczego wynosi 80% podstawy jego wymiaru.

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: