Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

              Każdy podatnik PIT już od wielu lat ma możliwość przekazania 1% podatku należnego wynikającego ze złożonego zeznania podatkowego na wsparcie organizacji pożytku publicznego (OPP). Z uprawnienia tego można skorzystać bez względu na to, czy zeznanie jest składane w formie papierowej czy elektronicznej.

Komu przekazać

              Wyboru organizacji, której chcemy przekazać 1% podatku, należy dokonać spośród podmiotów ujętych w wykazie, o którym mowa w art. 27a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.). Obecnie wykaz ten – w formie elektronicznej – prowadzi Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

         Bieżący wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. dostępny jest pod adresem: www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp.

Jakich deklaracji dotyczy

                Przekazanie 1% podatku należnego tytułem wsparcia dla OPP następuje na wniosek podatnika, który został wyrażony w zeznaniu z zachowaniem terminu określonego w ustawie na jego złożenie. Wniosek taki zawierają zeznania: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC, a także PIT-28S, PIT-36S i PIT-36LS.

Należy podkreślić, że  we wniosku można wskazać wyłącznie jedną OPP, poprzez podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku jednak, gdy podatnicy rozliczają swoje dochody na różnych formularzach zeznań, wówczas w każdym z tych zeznań mogą wskazać rożne OPP.

                We  wniosku należy również wpisać wyliczoną kwotę do przekazania OPP, która nie powinna być wyższa od kwoty 1% podatku należnego wykazanego w danym zeznaniu (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół). W przypadku gdy deklarowana kwota wsparcia zostanie podana w zawyżonej wysokości, to wskazana organizacja otrzyma kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego (pomniejszoną o koszty przelewu bankowego).

Podatnicy mogą dodatkowo wskazać we wniosku cel szczegółowy, na który OPP powinna przeznaczyć przekazaną kwotę wsparcia (np. dane osoby będącej pod opieką OPP, do której ma trafić pomoc), We wniosku podatnik może również wyrazić zgodę na przekazanie OPP przez naczelnika urzędu skarbowego informacji o podatniku (tj. imienia, nazwiska, adresu, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – danych tego przedsiębiorstwa) oraz o wysokości przekazanej przez niego kwoty.

                Ważną kwestią jest iż, wniosek o przekazanie 1% podatku może zostać złożony w trybie korekty zeznania polegającej na tylko i wyłącznie uzupełnieniu wcześniej pominiętej części zeznania zawierającej ten wniosek. Warunkiem jest to, aby korekta ta została złożona w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego wynikającego z ustawy.

Co w przypadku emerytów i rencistów?

                W przypadku gdy podatnicy nie składają samodzielnie zeznania podatkowego, lecz rocznego obliczenia podatku (PIT-40A) dokonuje za nich płatnik, to w celu przekazania 1% podatku należnego wynikającego z tego rozliczenia muszą wypełnić i złożyć oświadczenie PIT-OP, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W tym oświadczeniu wystarczy wpisać jedynie numer KRS organizacji pożytku publicznego, którą zamierzają wesprzeć. Podatnicy mogą też podać cel szczegółowy oraz wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie. Złożenie przedmiotowego oświadczenia stanowi zgodę na przekazanie 1% podatku należnego.

Realizacja wniosku

                Przekazaniem kwot pochodzących z 1% podatku dla OPP zajmują się naczelnicy urzędów skarbowych. Dyspozycje podatników w tym zakresie są jednak przez nich realizowane wyłącznie wówczas, gdy zachodzą określone okoliczności.

                Oświadczenie PIT-OP za 2019 r. musi zostać złożone w terminie do 30 kwietnia 2020 r. Natomiast gdy podatnicy składają zeznania podatkowe, muszą dopełnić następujących warunków:

                1) wniosek o przekazanie 1% musi być złożony:

– przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania podatkowego, w którym wniosek wyrażono; oznacza to, że za 2019 r. PIT-28 i PIT-28S należy złożyć do 2 marca 2020 r. (29 lutego przypada w sobotę), PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L oraz PIT-36LS należy złożyć do 30 kwietnia 2020 r., a PIT-CFC – do 30 września 2020 r., lub

– w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania, gdy wniosek został wyrażony w korekcie zeznania,

                2) podatek będący podstawą obliczenia kwoty wsparcia dla OPP musi być opłacony w pełnej wysokości, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego; za zapłacony podatek uważa się również zaległość podatkową, której wysokość nie przekracza 8,70 zł, czyli kwoty odpowiadającej trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez Pocztę Polską S.A. za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej.

Należy zwrócić uwagę, że bez wpływu na realizację wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz OPP pozostaje moment złożenia korekty zeznania, jeżeli jej celem nie jest złożenie wspomnianego wniosku.

Źródło: www.gofin.pl

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: