Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Zmiany przepisów wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu dotyczą również przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i odnoszą się m.in. do wprowadzenia nowych stawek ryczałtu.

Wolne zawody a nowe stawki ryczałtu

Od 1 stycznia 2021 roku został rozszerzony zakres pojęcia „wolnego zawodu” w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Polski Ład od 1 stycznia 2022 roku wprowadza w tym zakresie kolejne zmiany polegające na wykreśleniu niektórych zawodów z grona tzw. wolnych zawodów.

Od 1 stycznia 2022 roku przez wolny zawód należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez:

-tłumaczy;
-adwokatów, notariuszy, radców prawnych, biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych;
-agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych;
-doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych;
-rzeczników patentowych

Przy czym za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez pomocy osób trzecich w zakresie czynności związanych z danym zawodem. Oznacza to, że podatnik wykonujący wolny zawód nie zatrudnia osób na podstawie umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze, jeżeli zakres realizowanych przez nich prac pokrywa się z usługami, które świadczy sam przedsiębiorca.

Zmiana definicji „wolnego zawodu” wpływa na stawki ryczałtu stosowane przez tych podatników. Polski Ład wprowadza dwie nowe stawki ryczałtu: 14% i 12%.

Od 1 stycznia 2022 roku ze stawki 14% ryczałtu mogą korzystać podatnicy świadczący usługi:

– w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86);
– architektoniczne i inżynierskie oraz usługi badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71);
– w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1).

Zatem lekarze, zawody medyczne, które do końca 2021 r. były opodatkowane stawką ryczałtu w wysokości 17% , będą mogły od stycznia 2022 r. korzystać z niższej stawki podatku. Taka preferencja obejmować będzie również usługi architektoniczne czy inżynierskie, które do tej pory mieściły się w definicji wolnego zawodu, a co za tym idzie, objęte były wysoką 17% stawką ryczałtu.

Ze stawki 12% ryczałtu mogą korzystać podatnicy świadczący usługi:

– związane z wydawaniem:

  • pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie online;
  • pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1);
  • pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2);
  • oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie online;

– związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0);
– związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1);
– objęte grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2);
– związane z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02);
– w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0);
– związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: