W ramach współpracy z firmą BEHAP S.C. zachęcamy do bieżącej realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w Państwa firmie! Szkolenia wstępne, okresowe, ocena ryzyka zawodowego to podstawowe obowiązki Pracodawcy, związane z zatrudnionym pracownikiem, a także wobec organów kontrolujących.

Warto uwzględnić ten wydatek, aby w przyszłości nie ponosić dodatkowych i o wiele większych kosztów !

Kontakt: Specjalista BHP mgr Małgorzata Manget tel. 664 173 870