Tag: 2019

Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019

Do kiedy  powinniśmy dokonać zatwierdzenia tego sprawozdania za 2019 rok?  Czy ostateczny termin upływa z końcem czerwca br., czy może z końcem lipca br., czyli w ciągu 3 miesięcy od daty sporządzenia sprawozdania za 2019 r.? Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdań…

Zobacz więcej

Jeden numer konta od 1 stycznia 2020 r. do rozliczeń z urzędem skarbowym

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i płatnicy będą się rozliczać z fiskusem za pośrednictwem własnych, indywidualnych rachunków bankowych. Na początek dzięki nim będzie można regulować PIT, CIT, VAT, oraz należności nie podatkowe. Indywidualne konto będzie przypisane do każdego podatnika…

Zobacz więcej

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Prowadzisz działalność gospodarczą w formie spółki – nowy obowiązek, czyli  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych! Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych w skrócie CRBR jest to system teleinformatyczny służący przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek. Właściwym organem w sprawach rejestru jest Minister Finansów. Rejestr ten…

Zobacz więcej

Jesteś Vatowcem? Przygotuj się na nowy plik JPK_VAT od 1 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z uchwaloną ustawą 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw począwszy od 1 kwietnia 2020 r. deklaracje VAT-7 i VAT-7K ma zastąpić nowy plik JPK_VAT.  Od kwietnia 2020 r. nowa struktura deklaracji VAT będzie dotyczyć początkowo dużych przedsiębiorców.…

Zobacz więcej

Czy możemy z obywatelem Ukrainy zawrzeć umowę o pracę, jeżeli w zezwoleniu podano umowę zlecenie?

Pracodawca może z obywatelem Ukrainy zawrzeć umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej wskazanej jako podstawa zatrudnienia w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę w Polsce. Przy takim działaniu nie jest potrzebna ani zmiana dotychczasowego zezwolenia, ani uzyskanie nowego dokumentu legalizującego pobyt i pracę na terytorium naszego kraju. Stanowi…

Zobacz więcej