Tag: 2022

Firma w mieszkaniu a koszty podatkowe w PIT

Szczególnie w trudnych gospodarczo momentach wielu przedsiębiorców zastanawia się nad minimalizacją swoich kosztów. Jedną z opcji jest prowadzenie działalności gospodarczej z prywatnego mieszkania lub domu. Często oznacza to przeznaczenie części nieruchomości na cele biurowe – jak chociażby stworzenie sali spotkań…

Zobacz więcej

Odliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot niezarejestrowany

PYTANIE: Podczas kontroli okazało się, że podmiot, od którego kupuję towary, nie był zarejestrowany do VAT. Z faktur wystawionych przez niego odliczałem podatek VAT. Kontrolujący kwestionują możliwość dokonanego odliczenia. Czy miałem prawo do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej przez podmiot…

Zobacz więcej

Zniszczenie paragonu po wystawieniu faktury. Jak sobie poradzić?

Zasadniczym obowiązkiem przedsiębiorcy dokonującego sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest dokumentowanie sprzedaży na kasie fiskalnej oraz wystawianie paragonów. Zastanowimy się, czy są sytuacje, w których możliwe jest zniszczenie paragonu po wystawieniu faktury bez ponoszenia negatywnych konsekwencji podatkowych.…

Zobacz więcej

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia

Klauzula konkurencyjna to instytucja prawna, chroniąca przede wszystkim byłego pracodawcę zabezpieczając jego interesy ekonomiczne. Dzięki niej, były pracownik musi powstrzymać się od prowadzenia działalności konkurencyjnej, wyrządzającej niejednokrotnie szkodę pracodawcy. Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy…

Zobacz więcej

Czy zmiana metody amortyzacji środka trwałego jest możliwa?

Podatnicy posiadający środki trwałe wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej dokonują od ich wartości początkowej odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przyjętą metodą amortyzacji. Ustawa PIT o przewiduje kilka metod amortyzacji, w związku z czym może pojawić się pytanie, czy dopuszczalna jest zmiana…

Zobacz więcej

Czy zgłoszenie rachunku VAT w CEIDG jest obowiązkowe?

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy posiadają firmowe rachunki rozliczeniowe, powinni dokonać ich zgłoszenia w CEIDG, składając w tym celu aktualizacje formularza CEIDG-1. W sytuacji gdy posiadają oni kilka rachunków wykorzystywanych w celach firmowych, mogą tego dokonać za pośrednictwem załącznika CEIDG-RB.…

Zobacz więcej

Wydatki osobiste czy koszt firmowy?

W działalności gospodarczej zdarza się wykorzystywanie przedmiotów, których uwzględnienie w rachunku podatkowym może wywoływać kontrowersje, są to np. odzież, zegarki czy okulary. Podatnicy często rezygnują z rozliczenia wydatków, które mogą przyczynić się do negatywnego stanowiska fiskusa ze względu na silny związek…

Zobacz więcej

Leasing kasy fiskalnej a prawo do ulgi związanej z jej zakupem

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są na mocy ustawy o VAT zobligowani do posiadania kasy fiskalnej. Przy czym przepisy nie stawiają wymogu, aby podatnik był właścicielem kasy. Możliwe jest jej wynajęcie czy leasingowanie. Czym jest…

Zobacz więcej

Zmniejszenie wymiaru etatu a ubezpieczenia i składki z innych tytułów

Najczęściej zmniejszenie wymiaru czasu pracy pociąga za sobą zmianę wynagrodzenia pracownika na niższe. Jeśli po obniżce pensja pracownika wyniesie mniej niż minimalne wynagrodzenie, może to mieć wpływ na ubezpieczenia i składki z innych tytułów. Ubezpieczenia z innego tytułu W przypadku, gdy osoba zatrudniona na…

Zobacz więcej

Jakie występują ulgi podatkowe na ryczałcie?

W przypadku podatników korzystających z ryczałtu jako formy opodatkowania podatek obliczany jest od przychodu. W takiej sytuacji nie uwzględnia się żadnych kosztów podatkowych, co jednak nie oznacza, że ryczałtowiec nie może stosować ulg podatkowych. W poniższym artykule zastanowimy się więc,…

Zobacz więcej