Tag: cit

Otrzymanie subwencji z PFR – zakres wydatkowania, rozliczenie w PIT, CIT oraz VAT, zasady zwrotu

Sposób wykorzystania subwencji Subwencja może być wykorzystana na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Wskazano, że pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej jest kategorią bardzo obszerną i obejmuje większość kosztów stałych i codziennych niezbędnych dla prowadzonej działalności. Otrzymana subwencja może zasadniczo stanowić…

Zobacz więcej

Estoński CIT w Polsce od 2021

W 2021 r. w Polsce zacznie obowiązywać estoński CIT. To nowoczesny sposób opodatkowania, który promuje inwestycje i minimalizuje formalności przy rozliczeniu podatków. Aktualnie, przedsiębiorstwa w Polsce muszą odprowadzić i zapłacić podatek od wypracowanego w danym roku zysku. Głównym założeniem estońskiego…

Zobacz więcej

Ulga na złe długi w PIT i CIT od 01.01.2020r

Od 1 stycznia 2020 r. dłużnicy, którzy nie będą regulować swoich zobowiązań z tytułu zakupu towaru/usługi, będą mieli obowiązek zwiększyć podstawę opodatkowania (lub odpowiednio zmniejszyć stratę podatkową) o zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania, które nie zostało uregulowane. Nowe rozwiązania mają na…

Zobacz więcej