Tag: de minimis

Amortyzacja jednorazowa – ulga dla firm de minimis

Przedsiębiorcy o statusie małego podatnika oraz ci, którzy w danym roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, mogą skorzystać z przywileju, jakim jest amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis. Ograniczenie nie dotyczy jednak jedynie grona podmiotów, którym ta ulga przysługuje, ale…

Zobacz więcej

Jednorazowa amortyzacja w ramach pomocy de minimis

Czego dotyczy? Kto może z niej skorzystać? Jakie limity nas ograniczają? Możliwość dokonywania przyspieszonej amortyzacji od wartości początkowej środków trwałych stanowi formę ulgi inwestycyjnej w podatku dochodowym i jednocześnie formę pomocy de minimis udzielanej w zakresie i na zasadach określonych…

Zobacz więcej