Tag: firma

Umowa tollingu- czym jest i jakie przynosi korzyści

Umowa toolingu jest swojego rodzaju porozumieniem pomiędzy stronami. Umowa toolingu daje stronom wiele swobody w konstruowaniu i rozdzielaniu praw oraz obowiązków, dzięki czemu sprawdza się w wielu sytuacjach biznesowych. Jej podstawowe brzmienie zakłada przekazanie środków trwałych wykonawcy na czas określony…

Zobacz więcej

L4 dla nowo zatrudnionego pracownika

Gdy pracownik jest niezdolny do pracy, to pracodawca musi zweryfikować, czy spełnia on kryteria do nabycia prawa do wynagrodzenia za czas choroby. Z kolei pracodawca będący płatnikiem zasiłku dodatkowo sprawdza uprawnienia zatrudnionego do zasiłku chorobowego. Po przeanalizowaniu tych ustaleń pracodawca przechodzi…

Zobacz więcej

JPK V7 – co zawiera nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego?

Jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych zmian podatkowych jakie w ostatnich latach wprowadziło Ministerstwo Finansów – plik JPK V7, bo o nim mowa, nadal budzi wiele wątpliwości w gronie nie tylko podatników, ale i księgowych. Wprowadzenie nowej struktury w teorii miało…

Zobacz więcej

Nauka języka obcego w kosztach firmowych

Jeżeli świadczenie usług w ramach działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną posługiwania się językiem angielskim lub niemieckim, to należy przyjąć, że wydatki poniesione przez niego na kształcenie językowe pozwolą mu zarówno osiągnąć przychody, jak też zachować źródło ich…

Zobacz więcej

Ponowne przedłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Sprawdź, czy tobie też się należy.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 24 maja. Nadal będzie on przysługiwać rodzicom dzieci do 8. roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z powodu zagrożenia koronawirusem.  Pobierz -> Oświadczenie do wypełnienia. Ważne! W związku z…

Zobacz więcej

Aktualizacja tarcza antykryzysowa 2.0 Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (zlecenie, dzieło, agencyjna)

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Jeśli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w…

Zobacz więcej

Aktualizacja tarcza antykryzysowa 2.0 – Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Z tej formy wsparcia mogą skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (zarówno samozatrudnieni, jak i zatrudniający pracowników), które miały przestój w następstwie COVID-19. Korzystanie z Ulgi na start…

Zobacz więcej