Tag: firma

Zapłata na rachunek spoza białej listy – zmiany od 1 lipca 2020

Należy przypomnieć, że zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2020 r., w przypadku transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł (pomiędzy przedsiębiorcami), podatnicy ponoszą negatywne konsekwencje w CIT, PIT oraz Ordynacji podatkowej, jeśli dokonają zapłaty na rzecz czynnego podatnika VAT,…

Zobacz więcej

Czy można posiadać dwa telefony w jednoosobowej działalności gospodarczej?

Obecnie prawie każdy przedsiębiorca wykorzystuje telefon w firmie. Pojawia się zatem pytanie, czy można posiadać zarejestrowane dwa telefony w jednoosobowej działalności gospodarczej? Sprawa jest prosta – jeżeli są one przeznaczone tylko na potrzeby rozmów wykonywanych na rzecz przedsiębiorstwa. Nie ma…

Zobacz więcej

Koszty transportu przy usłudze Allegro Smart – czy stanowią koszt?

Przedsiębiorca, który posiada konto na portalu Allegro, na którym dokonuje firmowych zakupów czy sprzedaży towarów, w związku z nabyciem usługi Allegro Smart otrzymuje fakturę. Jeśli zakupiona usługa będzie służyła wyłącznie do celów firmowych i zostanie dokonana na koncie firmowym, fakturę…

Zobacz więcej

Uwolnienie środków z rachunku VAT

Kontrahenci, którzy płacą w systemie podzielonej płatności, dokonują przelewu kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto na rachunek bankowy albo na rachunek imienny w SKOK, natomiast kwotę VAT przekazują na tzw. rachunek VAT. Wówczas u sprzedawcy może wystąpić kumulacja środków zgromadzonych na…

Zobacz więcej

Nocleg ze śniadaniem w podróży przedsiębiorcy – jak rozliczyć?

Zdarza się, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest zmuszona do odbywania podróży służbowych. Najczęściej mają one przynieść efekty w postaci pozyskania nowych kontrahentów czy podpisania umów. Korzystając z usługi hotelowej, przedsiębiorca może otrzymać fakturę, na której nocleg oraz wyżywienie…

Zobacz więcej

Poprawianie błędów w sporządzonym sprawozdaniu finansowym

1. Rodzaje błędów i obowiązek ich korygowania Wszystkie wykryte błędy popełnione w bieżącym roku obrotowym, jak i w latach poprzednich, wymagają poprawienia, czyli dokonania korekty. Sposób, w jaki poprawia się błędy zależy od tego, kiedy błędy te ujawniono – przed,…

Zobacz więcej

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy COVID-19 w świadectwie pracy

Świadectwo pracy jest podsumowaniem przebiegu zatrudnienia Twojego pracownika, ale także wiadomością dla kolejnego pracodawcy w jaki sposób ma ustalić prawa i obowiązki nowo zatrudnionego pracownika w danym roku kalendarzowym. Wracając do art. 97 § 1 Kodeksu Pracy w związku z…

Zobacz więcej

Sposoby na szybką amortyzację samochodu osobowego

Amortyzacji samochodu osobowego, co do zasady, dokonuje się stosując roczną stawkę amortyzacyjną określoną w wykazie stawek amortyzacyjnych i wynosi ona 20%. Jednak w pewnych warunkach ustawodawca daje możliwość zastosowania współczynnika podwyższającego tę stawkę lub indywidualnej stawki amortyzacyjnej. Auto osobowe podlega…

Zobacz więcej