Tag: firma

Darowizna od rodziców – czy jest zwolniona z podatku?

W praktyce większość osób ma świadomość, że darowizna w najbliższej rodzinie jest zwolniona z podatku od spadku i darowizn. Jednak nie wszyscy wiedzą, że w niektórych przypadkach, aby zwolnienie przysługiwało, należy dopełnić pewnych formalności w urzędzie skarbowym. Ponadto obowiązują kwoty…

Zobacz więcej

Czy można posiadać dwa telefony w jednoosobowej działalności gospodarczej?

Obecnie prawie każdy przedsiębiorca wykorzystuje telefon w firmie. Pojawia się zatem pytanie, czy można posiadać zarejestrowane dwa telefony w jednoosobowej działalności gospodarczej? Sprawa jest prosta – jeżeli są one przeznaczone tylko na potrzeby rozmów wykonywanych na rzecz przedsiębiorstwa. Nie ma…

Zobacz więcej

Prezenty, odzież i aranżacja wnętrz a firmowe koszty

W czasach gospodarki rynkowej, opartej na konkurencji, trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie i rozwój firmy bez odpowiedniej dbałości o własny wizerunek w oczach klientów i kontrahentów. Podejmowane w tym zakresie wysiłki są zazwyczaj dostosowane do rozmiaru i zakresu aktywności gospodarczej, niemniej wiele z tych działań budzi niegasnące wątpliwości podatników…

Zobacz więcej

Czy sezonowa działalność gospodarcza musi być rejestrowana?

Zanim założysz sezonowy biznes, sprawdź, czy będzie on spełniał warunki określone w ustawie Prawoprzedsiębiorców. Zgodnie z przepisami jeżeli działalność: prowadzona w sposób zorganizowany, we własnym imieniu, charakterze zarobkowym, w sposób ciągły wówczas konieczne jest jej zarejestrowanie. Co ważne, sezonowość takiego…

Zobacz więcej

Składki ZUS w 2022 dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

W sierpniu przyjęto nową ustawę budżetową, która zakłada, że przeciętne wynagrodzenie będziewynosiło 5922 zł, od tej kwoty wyliczane są składki, które należy odprowadzić do Zakładu UbezpieczeńSpołecznych. Konkretnie podstawa do wyliczenia składek ZUS stanowi 60% przeciętnego miesięcznegowynagrodzenia, zatem w roku 2021…

Zobacz więcej

Firmowe rozliczenia związane z zakwaterowaniem

Pomimo panującej pandemii i związanych z nią ograniczeń, w wielu firmach wykonywanie zadań umożliwiających ich funkcjonowanie wymaga od osób je wykonujących mobilności. To z kolei często związane jest z koniecznością nocowania poza miejscem zamieszkania – nie tylko incydentalnie. Firmowe wydatki ponoszone na zapewnienie noclegów na…

Zobacz więcej

Ustalenie liczby ubezpieczonych dla celów wypłaty świadczeń chorobowych w 2021 r.

Zasady ustalania uprawnień płatników składek (np. pracodawców, zleceniodawców) w zakresie wypłaty zasiłków z ubezpieczeń społecznych określa art. 61 ustawy zasiłkowej. Z ust. 1 tego przepisu wynika, że płatnicy składek zobowiązani są w danym roku kalendarzowym do wypłaty zasiłków z ubezpieczeń…

Zobacz więcej

Jakie uprawnienia pracownicze trzeba wykorzystać do końca roku?

Niektóre uprawnienia przysługujące pracownikom w ramach zatrudnienia na stosunku pracy mogą być wykorzystane wyłącznie w ramach danego roku kalendarzowego. Jednym z takich uprawnień związanych z rodzicielstwem jest zwolnienie od pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 14. Przysługuje…

Zobacz więcej

Nowy przedmiot działalności spółki z o.o.

Rozszerzenie zakresu działalności spółki z o.o. najczęściej wymaga wprowadzenia zmian do umowy spółki oraz zgłoszenia zmiany do KRS. W procedurze tradycyjnej do wprowadzenia zmian w umowie konieczna jest wizyta u notariusza. Natomiast jeśli umowa określa przedmiot działalności w sposób dość…

Zobacz więcej

Nota korygująca – czy wymaga akceptacji przez kontrahenta?

Nota korygująca jest dokumentem, który mogą wystawiać nabywcy towarów lub usług w przypadku, gdy od sprzedawcy otrzymali fakturę zawierającą pomyłki. Notą korygującą mogą być poprawione m.in. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy.…

Zobacz więcej