JDG

Ulga na robotyzację – nowa preferencja podatkowa Ministerstwa Rozwoju

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej nie należy do łatwych zadań i często wiąże się z wysokim ryzykiem niepowodzenia. Istotne u przedsiębiorców są umiejętności podejmowania strategicznych decyzji i znajomość przepisów prawa podatkowego. Rząd daje właścicielom firm możliwość korzystania z szeregu preferencji podatkowych,…

Zobacz więcej

Wypadek przy pracy bądź w drodze do lub z pracy – niezbędna dokumentacja do otrzymania zasiłku wypadkowego

Pracodawco, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U.2009.167.1322 ze zm.) za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub…

Zobacz więcej

Zakup paliwa za granicą a koszt uzyskania przychodów w działalności

W okresie ciągłego rozwoju gospodarczego przedsiębiorcy często odbywają zagraniczne podróże służbowe pojazdem prywatnym bądź firmowym, w wyniku czego ponoszą różnego rodzaju koszty związane z eksploatacją pojazdu, m.in. paragony za zakup paliwa za granicą, winiet czy opłat parkingowych. Jednak czy zakup…

Zobacz więcej

Zapłata na rachunek spoza białej listy – zmiany od 1 lipca 2020

Należy przypomnieć, że zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2020 r., w przypadku transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł (pomiędzy przedsiębiorcami), podatnicy ponoszą negatywne konsekwencje w CIT, PIT oraz Ordynacji podatkowej, jeśli dokonają zapłaty na rzecz czynnego podatnika VAT,…

Zobacz więcej

Czy można posiadać dwa telefony w jednoosobowej działalności gospodarczej?

Obecnie prawie każdy przedsiębiorca wykorzystuje telefon w firmie. Pojawia się zatem pytanie, czy można posiadać zarejestrowane dwa telefony w jednoosobowej działalności gospodarczej? Sprawa jest prosta – jeżeli są one przeznaczone tylko na potrzeby rozmów wykonywanych na rzecz przedsiębiorstwa. Nie ma…

Zobacz więcej

Koszty transportu przy usłudze Allegro Smart – czy stanowią koszt?

Przedsiębiorca, który posiada konto na portalu Allegro, na którym dokonuje firmowych zakupów czy sprzedaży towarów, w związku z nabyciem usługi Allegro Smart otrzymuje fakturę. Jeśli zakupiona usługa będzie służyła wyłącznie do celów firmowych i zostanie dokonana na koncie firmowym, fakturę…

Zobacz więcej

Nocleg ze śniadaniem w podróży przedsiębiorcy – jak rozliczyć?

Zdarza się, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest zmuszona do odbywania podróży służbowych. Najczęściej mają one przynieść efekty w postaci pozyskania nowych kontrahentów czy podpisania umów. Korzystając z usługi hotelowej, przedsiębiorca może otrzymać fakturę, na której nocleg oraz wyżywienie…

Zobacz więcej

Dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona jest pod nazwiskiem właściciela. Majątek firmy jest jednocześnie własnym majątkiem właściciela, gdyż firma taka nie posiada odrębnej od właściciela osobowości prawnej. Co się dzieje, kiedy właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej umiera? Jak wygląda dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej?…

Zobacz więcej